Akşam'ın haberine sert tepki

Akşam'ın haberine sert tepki

BBP lideri Destici, 'Alperenler'i cemaatler ele geçirdi” haberine sert tepki gösterdi. Destici, 'Namussuzca kurgulanmış bir kumpas ve iftira” dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşam’ın Balyoz davası hükümlüsü emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’u kullanarak sayfalarına taşıdığı “Alperenler’i cemaatler ele geçirdi” başlıklı habere sert tepki gösterdi. Destici, “Hizmet Hareketi ve Alperen Ocakları hedef alınıyor. Bu alçakça, namussuzca kurgulanmış bir kumpas ve iftira” dedi.


Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında haberi yazan muhabirin uzun zamandır işsiz olduğunu haberin talimatla yaptırıldığını söyledi. Destici, “Her şey hazırlanmış, ‘Sen gidip bunları söyleyeceksin oda bunları söyleyecek‘ şeklinde hazırlanmış bir kumpas. Bunları biliyoruz” ifadelerini kullandı.

YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Basın ve medya organlarında muhabirlerin işsiz bırakılma korkusuyla baskı altına alındığını vurgulayan Destici, hiçbir dönem bu kadar ağır bir baskının olmadığının altını çizdi. Destici konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Destici, 40 yıldır Türkiye’de eğitim faaliyeti yürüten Hizmet Hareketi’ne sahip çıkarak, “40 yıldır milyonlarca öğrenci bu evlerde ve yurtlarda kaldı. Kız veya erkek öğrencilerle ilgili tek bir tane bile olumsuz hadise yaşanmadı” dedi. Destici, AK Parti, CHP, MHP, SP veya başka parti ve cemaatlerin mensuplarının bile çocuklarını Hizmet Hareketi’nin okul ve yurtlarına gönderdiğini belirtti. Destici, “İmanı, ahlakı ve vicdanı olan insanlar bir gün bunların hesabının sorulacağını bilir” ifadelerini kullandı.

PARA VE ALTIN DAĞITILDI

Destici, seçim gecesi yapılan hileler ile ilgili ellerinde bilgi ve belgelerin olduğunu açıkladı. Destici, “Seçim gecesi paralar dağıtılıp, altınlar verildi. Tüm sandıklara itirazlar yapıldı. Bunlar hep belgeli şeyler” şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu dosyasında gizlilik kararı kalktı

BBP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Se­la­mi Eki­ci, Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu­’nun ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği he­li­kop­ter ka­za­sıy­la il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ya­zı­cı­oğ­lu ai­le­si­nin avu­ka­tı Eki­ci, “Son ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le özel yet­ki­li mah­ke­me­ler ka­pa­tı­lın­ca olay ye­ri­nin Kah­ra­man­ma­raş ol­ma­sın­dan do­la­yı dos­ya bu­ra­ya git­ti. Giz­li­lik ka­ra­rı da CMK’­nın 153. mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ge­re­ği kal­dı­rıl­dı. Dos­ya Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta ye­ni bir sav­cı­ya ve­ril­di. Sav­cı dos­ya­yı baş­tan in­ce­le­me­ye baş­la­dı­” de­di.

Eki­ci, da­ha çok 5 yıl son­ra Er­zu­ru­m’­da bu­lu­nan ra­dar ka­yıt­la­rı üze­rin­de dur­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ka­za­nın ol­du­ğu da­ki­ka­lar­da, Ge­nel­kur­may ra­dar­la­rın­da arı­za ne­de­niy­le 4 da­ki­ka 37 sa­ni­ye­lik bir gö­rün­tü kay­bı ol­du­ğu id­di­a edil­miş­ti. Eki­ci, ka­za son­ra­sı ya­şa­nan­la­rı ‘bir sui­kas­tın de­lil ka­rart­ma ça­ba­la­rı­’ ola­rak de­ğer­len­dir­di.

YAŞADIĞINI KANITLAYAN TANIKLAR

Eki­ci, ga­ze­te­ci İs­ma­il Gü­ne­ş’­in otop­si ra­po­run­da yer alan çe­ne­si­nin kı­rık ol­du­ğu bil­gi­si­nin giz­len­di­ği­ni de ile­ri sür­dü. Gü­neş, ka­za son­ra­sı sa­at­ler­ce te­le­fon­la ko­nuş­muş­tu. Eki­ci, Ya­zı­cı­oğ­lu­’nun ka­za­dan son­ra ya­şa­dı­ğı­nı gös­te­ren bir gö­rün­tü­nün ol­du­ğu­na da­ir çev­re­de­ki köy­lü­ler­den ta­nık be­yan­la­rı ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.