Suat Gün

Suat Gün

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN SAVAŞI

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN SAVAŞI

AZERBAYCAN ARAZİSİ FİZİĞİ

Dağıstan’dan Azerbaycan’a uzanan dağlar alçalarak Bakü’ye doğru uzanır.

Ermenistan’ın Sevan Gölü’nden itibaren arazi İran hududuna doğru alçalarak yüksekliğini kaybeder

Dağlık Karabağ bölgesinde dağlar doğudan batıya doğru uzanır, derin vadiler şeklinde Türkiye

hududuna kadar uzanır. Karabağ’da doğu –batı, Kuzey –güney yönündeki dağlar kilitlenir.

DAĞLIK KARABAĞ’IN ASKERİ DEĞERİ

Cephe taarruzu mahkum arazilerde kilitlenerek ilerleme hızını keser, taarruz gücünün önünü tıkar.

Karabağ’a doğru cephe taarruzu mahkum araziden hakim araziye doğru yapıldığından ilerleme

beklenen hızda sürdürülemez.

İşgal bölgesi yıllardan beri baştan aşağı tahkim edildiğinden işgal arazisini topyekûn ele geçirmek ciddi miktarda arazi zapt eden sınıfların varlığına ihtiyaç duyar.

 

Bu ihtilafın çözümünde tarafların pozisyonu

 

1-RUSYA

Ermenistan’ı tamamen egemenlik altına almak istiyor.

Alternatif enerji ulaşım yollarının kurulmasını istemiyor.

Türk dünyasının birbiriyle irtibatlı hale gelmesini istemiyor.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın arka bahçesi olarak kalmasını istiyor.

2-İRAN

İki Azerbaycan’ın birleşmesine yol açacak her türlü

gelişmeden rahatsızlık duyuyor.

Türkiye’nin Azerbaycan ile direkt karayolu bağlantısı kurmasını istemiyor.

Enerji yollarının değişmesini istemiyor, Pazar kaybetmeye tahammülü yoktur.

Kendi iç etnik sorunlarıyla başa çıkamayacağını biliyor. İçeride 1-1,5 milyon Ermeni var diyerek,

Ermenistan’ı destekliyor, Tebriz’i görmüyor.

3-ABD-FRANSA-KANADA

İçeride ciddi bir Ermeni nüfus barındırıyorlar. Ermeni diasporası bu ülkeleri Ermenistan’ı desteklemeye zorluyor.

Ermenistan’ın toprak kazanmasını destekliyorlar.

Türk Dünyasını yok sayıyorlar. Birleşmesini istemiyorlar.

MİNSK GURUBU şimdiye kadar hiçbir çözüm üretemedi.

 

fuze-004.JPG

AZERBAYCAN 10 GÜNDE NE YAPTI?

1. GENİŞLİĞİNE KUŞATMA VEYA DERİN YARMA

PLANI UYGULAYAMADI.

(Rus istihbaratının Ermenistan’a geniş yardımı)

2. Azerbaycan itici bir taarruz yaptı.

3. Ermenistan’ın derinliğine tahkimli

mevzilerine çattı harekat ilerlemedi.

4.Ermenistan-Rus ittifak antlaşmasının

korkusu sebebiyle tutuk hareket etti.

 

Harekatın değerlendirilmesi 

1. Azerbaycan düşmanın en kuvvetli cephesine çatmıştır.

2.Kendi topraklarını kurtarma düşüncesi ana hedef haline getirilmiş, askeri harekatın esas gayesi unutulmuştur. Hedef düşman silahlı kuvvetlerinin imhası olmalıdır.

3.Ermenistan sınırlarına girerse Rusya ile karşı karşıya kalacağı korkusunu yaşamıştır. Halbuki Azerbaycan topraklarına atılan Scud Füzeleri Ermenistan topraklarından atılmıştır.

Harekatın değerlendirilmesi 2

4.Azerbaycan ateş üstünlüğü tesis edememiştir. Ermenistan topraklarından atılan balistik füze

atışlarıyla karşılaşmıştır.

5. Savaş esnasında batı ve doğudan Ermenistan yardım almaya devam etmiştir. Lojistik üstünlük

Ermenistan’da olmuştur. İran karadan geçişe izin vermiştir.

6. Azerbaycan ordusunun disiplinin artırılmasına ve savaş yeteneğinin kuvvetlendirilmesine ihtiyaç

vardır.

Harekatın değerlendirilmesi 3

7. Bu savaşı mutlak olarak kazanmak için Türkiye’nin desteğine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

8. Türkiye 500-1000-3000-5000 ve 10 000 Km balistik füze yapmadıktan sonra stratejik etki göstermesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

9. Evet İHA-SİHA teknolojisi son derece etkilidir. Ancak bunların taktik silah olduğu unutulmamalıdır.

 

isgal.JPG

 

Harekatın değerlendirilmesi 4

10. Türkiye’nin elinde nükleer başlıklı füzeler olmuş olsaydı. Azerbaycan 17 numaralı slayttaki harekatı yapar, Ermeni ordusunu çembere alarak imha eder. Rusya Türkiye ile bir nükleer savaşı göze almadan diğer bir deyişle nükleer bir dünya savaşı çıkmadan müdahalede bulunamazdı.

11. Bakü ve Erivan’ı Moskova’ya gelin dediğinde emirber bir nefer gibi getirtemezdi.

12. Barış Azerbaycan’ın aleyhine olmuştur, olacaktır, topraklarını kurtarması giderek zorlaşacaktır. Ermenistan sürekli yardım alacaktır.

 

Harekatın değerlendirilmesi 5

13. Türkiye’nin etrafındaki stratejik çemberi kırması için Laçin koridorunu açtırması gereklidir.

14. Türkiye’nin toprak kaybı sorunu, Kıbrıs'ta toprak tavizine Annan Planı’na razı olmadım.

1683’den beri toprak kaybediyoruz. Artık bu gidişe son vermenin zamanı gelmiştir.

1897’de Yunanistan’ı mağlup ediyoruz. Teselya ve Girit’i kaybediyoruz. Alırsan senindir, verirsen senin değildir.

 

taarruz.JPG

Harekatın değerlendirilmesi 6

2 Asır önce Karadeniz Türklerin iç denizi idi. Bu gün halen Hazar Denizi farklı devletlerin çatısı altında olsa da Türklerle meskûndur. Fransa uçak gemisi gönderip Yunanistan’ı korumaya çalışıyorsa kuşatma çemberini kırmak için Ege adalarını almak zorundayız.

Libya’daki savaşa müdahil olurken Anadolu’dan balistik füze atışları yaparsak herkes çekinir, 15. yüzyıldaki gücümüze 30-40 yıllık sürede ulaşabiliriz.

Harekatın değerlendirilmesi 7 Bu çatışmalar Türkiye ve Türk dünyasına moral ve cesaret vermiştir. Türkiye batının sözünü dinlemek zorunda olan müstemleke ülkesi değildir. Türkiye, İnsanlığın topyekûn köle düzeninden kurtarılmasının, adaletin, hakkaniyetin insani değerlerin askeri gücüdür.

Türkiye ve Türkler Allah’ın ordusudur.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Suat Gün Arşivi