Bu gece Regaip Kandili! Regaip ne demek?

Bu gece Regaip Kandili! Regaip ne demek?

İslam âlemi üç ayların yaklaşması ile birlikte geri sayıma geçti. Müslümanlar için en değerli aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Regaip Kandili’nin önemli nedir?

A+A-

Regaip Kandili’nin ibadetleri, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandilinde önem taşıyor. Üç ayların başlandığının habercisi olan Recep ayı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan 7 Mart gecesine denk gelir.

REGAİP NE DEMEKTİR?

Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denmektedir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler verdiği rivayet edilir. Üç ayların önemi ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur.

"Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır." Sözleri ile üç aylarda yapılan ibadetlerin diğer zamanlar yapılan ibadetlere oranla daha fazla önem taşıdığının altını çizmiştir. Üç ayların ilk kandili olması nedeni ile Regaip kandiliibadetleri de ayrı öneme sahiptir.

REGAİP KANDİL GECESİ NE TÜR İBADETLER YAPILIR?

Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Regaip namazı ile ilgili detaylı bilgi ve Regaip orucu nasıl tutulur? sorusunun cevabını haberin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Üç ayların başlandığının habercisi olarak tabir edilen Regaip Kandili 7 Mart Perşembe gecesi kutlanacak. Recep ayının içerisinde yer alan iki kandilden ilki olan Regaip Kandili'nin gecesinde ve gündüzünde yapılacak olan ibadetlerin sevabının Allah katında kat be kat olacağı rivayet edilmiştir. Peki, Regaip gecesinde hangi ibadetler yapılmalıdır?

Regaip kandilinde gönülden yapılacak olan her dua ve ibadet makbul olmanın yanı sıra Müslüman Alemi için büyük önem taşıyan Kandil gecesinde ve gündüzünde;

Kuran-ı Kerim okumak, Regaip Kandilinin namazı yanında nafile namaz kılmak, Regaip orucu tutmak, Peygamber Efendimiz (SAV)'e salât ü selâmlar getirmek, tesbih çeker, Tevbe istiğfar etmek, Allahu teala gönülden yönelmek yapılacak ibadetler arasında yer almaktadır.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib Kandili'nde adı geçen, Regâib, arapça bir kelime olanın yanında "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Regaip Kandili gecesinde yapılan dua kabul olduğu, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verildiği rivayet edilmektedir.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı, Kazası olmayan da nafile namaz kılmalıdır. Regaip Kandili’nin gündüzüne denk gelen Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmede çok sevap olduğu belirtilmektedir.

 

Arifler ve din âlimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayıdır. Bu ayda sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şa'ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmaktadır.

REGAİB KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER

Regaip Kandili ile ilgili yüce kitabımız Kuran-ı Kerim de şu ayetler geçmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)

Hz. Peygamber'in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: "?

RECEB AYI VE REGAİB GECESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER:

Recep ayı ve Regaip Kandili ile ilgili hadisi şerifler şu şekildedir;

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne] • Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

Receb'in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.] [Saadet-i Ebediyye]

Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

 

Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]

Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, "Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi." buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, "Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum." buyururdu. (Tirmizî)

Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır.

On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

RECEP AYI VE REGAİP ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının girmesi ile üç ayları ibadetle geçirecek olanlar; Recep orucu ve Üç ayların ilk kandili olan Regaip orucu nasıl tutulur? merak ediyorlar. Peygamberimiz (a.s.m)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olan Receb ayında oruç tutmanın büyük sevabı olduğu rivayet edilmektedir. Regaip orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Regaip orucu, Rgaip kandilinin gündüzü olan 7 Nisan Perşembe günü oruçlu olarak geçirmektir. Regaip kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.

Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir.Bu oruca geceden niyet etmek gerekir. Regaip Kandil orucuna nasıl niyet edilir:

"Niyet eyledim Rıza-i şerifin için kandil orucu tutmaya" ay da nafile oruç tutmaya " Regaip kandilinde nafile oruca niyet edilebileceği gibi kazaya kalmış farz oruca da niyet edilip tutulabilir. Böylece hem kandil günü oruç tutma sevabı elde edilmiş olur, hem de borç olan kaza orucu ödenmiş olur. Ancak niyeti geceden kaza yada nafile diye belirtmek gerekir.

REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR

1-Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2-Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4-Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5-Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6-Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7-Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8-Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9-Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10-Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12-Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13-O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

14-Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenebilir; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

16-Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

SİYASETCAFE.COM

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.