Okmeydanı cinayetinin görgü tanıklarından dehşet veren iddialar

Okmeydanı cinayetinin görgü tanıklarından dehşet veren iddialar

Okmeydanı'ndaki olaylarda Uğur Kurt'un cemevi avlusunda vurulma anını, görgü tanıkları şok ifadelerle paylaştı.

Yusuf Gülen, kareli gömlekli bir polisin direkt cemevine ateş ettiğini söyledi. Tanıklar, savcılık ve polisin kendilerini dinlemediğini belirterek detayları savcıya anlatabileceklerini açıkladı.


Bir ce­na­ze­ye ka­tıl­mak için Ok­mey­da­nı Ce­me­vi'ne gi­den Uğur Kurt'un öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li ma­hal­le sa­ki­ni ta­nık­lar çok çar­pı­cı bil­gi­le­ri BU­GÜN'e an­lat­tı.

Ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otur­du­ğu­nu söy­le­yen Yu­suf Gü­len, ce­me­vi­ne ateş eden po­lis­le ara­sın­da 20 met­re ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çok sa­yı­da ki­şi­nin ya­şa­nan üzün­tü­lü ola­yı gör­dü­ğünü ama ad­li kay­nak­la­rın gör­gü ta­nık­la­rı­nın ifa­de­le­ri­ne baş­vur­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­len, "Ce­me­vi­nin ol­du­ğu nok­ta­da hiç­bir gös­te­ri ve olay ol­ma­ma­sı­na rağ­men po­lis, si­la­hı­nı ora­ya doğ­rul­ta­rak dört el ateş et­ti" de­di.

DİREKT CEMEVİNE YÖNELTTİ

Teks­til atöl­ye­si sa­hi­bi Ha­san T. isim­li bir di­ğer es­naf da Uğur Kurt'un vu­rul­ma anı­nı şu ifa­de­ler­le an­lat­tı: "Si­la­hı­nı ateş­le­yen po­lis­le aram­da 5 met­re me­sa­fe var­dı. Si­la­hı­nı di­rekt ce­me­vi­ne doğ­rul­ta­rak ateş et­ti. Ce­me­vi­nin ol­du­ğu yer­de hiç­bir gös­te­ri­ci ve olay yok­tu."

 Ber­kin El­van ve So­ma'da ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­ler için an­ma ey­le­mi yap­mak is­te­yen bir gru­ba po­li­sin mü­da­ha­le et­me­si so­nu­cu çı­kan olay­lar­da, Ok­mey­da­nı Ce­me­vi'nde bir ce­na­ze­ye ka­tıl­dı­ğı sı­ra­da ba­şın­dan vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Uğur Kurt'un ölü­müy­le il­gi­li olay ye­ri ta­nık­la­rı ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı.

ÇO­K ­SA­YI­DA­ GÖR­GÜ­ TA­NI­ĞI

51 yıl­dır ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu ma­hal­le­de otu­ran Yu­suf Gü­len, çok sa­yı­da gör­gü ta­nı­ğı ol­ma­sı­na rağ­men sav­cı­lı­ğın kim­se­yi din­le­me­me­sin­den şi­ka­yet et­ti. Po­li­sin he­def gös­te­re­rek ateş et­me­si so­nu­cu Uğur Kurt'un ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gü­len, ateş eden po­li­si çev­re­de bu­lu­nan bir­çok va­tan­da­şın gör­dü­ğü­nü an­lat­tı.

O TA­RAF­TA GÖS­TE­Rİ­Cİ YOK­TU

Po­li­sin ha­va­ya ateş et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­ala­rın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Yu­suf Gü­len, si­la­hı­nı kul­la­nan po­lis­le ara­sın­da 20 met­re me­sa­fe ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­len olay anı­nı şöy­le an­lat­tı:

"Po­li­sin ateş aç­tı­ğı nok­ta­ya 20 met­re uzak­lık­tay­dım. So­kak­tan ses­ler gel­me­ye baş­la­yın­ca dı­şa­rı çık­tım. Po­lis, ce­me­vi­nin bu­lun­du­ğu cad­de­ye ara so­kak­tan zır­hlı araç­lar­la çık­mak üze­rey­ken kar­şı so­kak­tan 6-7 ki­şi­lik bir gös­te­ri­ci grup mo­lo­tof at­tı.Mo­lo­tof zırh­lı ara­cın üze­ri­ne dü­şün­ce ara­cın sol ön ta­ra­fı yan­ma­ya baş­la­dı. Ce­me­vi ta­ra­fın­da hiç­bir olay ve gös­te­ri­ci yok­tu."

ARAMIZDA 5 METRE VARDI

Zırhlı araçtan inerek ateş açan polis memuru ile arasında 5 metre mesafe olduğunu söyleyen tekstil atölyesi sahibi Hasan T. göstericilerin olmadığı tarafa doğru ateş edildiğini ifade etti.

Yaşanan hazin olayın bir diğer görgü tanıklarından Hasan T. olayı şöyle anlattı: "Olayın yaşandığı alan gösterilerin olmadığı bir yer. Polis araçtan inerek direk cemevinin bulunduğu noktaya tam karşımda ateş etti. Polisin ateş ettiği yerle benim tekstil atölyem arasında 5 metre mesafe vardı.
Yaşananları çok sayıda kişi gördü ama savcı ya da adli makamlar hiçbirimizin ifadelerine bile başvurmadı."

Kareli gömlekli polis ateş etti

Yusuf Gülen, zırhlı araçtan  inen ve üzerinde kareli gömlek bulunan polisin direkt cemevine doğru ateş ettiğini savundu. Gülen yaşananları şöyle anlattı: "Sol kapıdan çıkan bir polis yanan araçla ilgilenirken aracın sağ tarafındaki kapısından başka bir polis çıktı. Bu kareli gömlekli polis direkt dört el cemevine doğru ateş etti. Sonra silahı kaldırarak havaya ateş etti."

YARDIM EDERKEN GAZ BOMBASI ATTILAR

Uğur Kurt'un vurulmasının ardından yardım etmek için cemevinin bahçesine koştuğunu anlatan Gülen, polisin bu sefer de cemevine doğru gaz attığını belirtti. Gülen, şöyle konuştu:

"O anda ben de koşarak vurulan Uğur Kurt'a yardım etmek için cemevine indim.Tam cemevinin bahçesindeyken bu sefer de biber gazı attılar. O esnada cemevinden bir vatandaş koşarak ateş eden polislerin yanına giderek 'Adamı öldürdünüz ne yapıyorsunuz' diye bağırdı.
 
Vatandaşlar da polislerin bulunduğu yöne doğru adamı öldürdünüz diye bağırarak gidince, zırhlı araçlar oradan uzaklaşıp gittiler."

20 KİŞİ GÖRDÜ DİNLEMEDİLER

Başından vurularak öldürülen Uğur Kurt'la 7 yıl aynı atölyede çalıştığını söyleyen Gülen, görgü tanıklarının savcılar tarafından dinlenmediğini söyledi: "51 yıldır burada oturuyorum. Öldürülen Uğur Kurt müdürlük yaptığım tekstil atölyesinde 7 yıl benimle birlikte çalıştı.

‘İFADEMİZE BAŞVURMADILAR’

Yaşanan olayı 20'ye yakın vatandaş gördü ama ne savcı ne de polis bu kadar görgü tanığından birini bile dinleme zahmetinde bulunmadı. Hiçbirimizin ifadesine başvurmadılar. Bu da ayrı bir komedi. Savcı neden görgü tanıklarını dinlemediğini anlamıyoruz."

Okmeydanı'na şafak baskını: 38 gözaltı

Okmeydanı'ndaki olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı gösterilere katıldığı ve DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı semt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 1500 Çevik Kuvvet polisinin görev yaptığı operasyonda, 5'i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı. Helikopter destekli terör operasyonunda baskın yapılan adreslerde 2'si kurusıkı 3 tabanca, av tüfeği, 46 molotofkokteyli, 500 gram türü belli olmayan patlayıcı madde ile dijital dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlarda, PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 26, DHKP-C üyesi de 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.