AK Gençlik'ten skandal çağrı

AK Gençlik'ten skandal çağrı

Mengen AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal paylaşım sayfasından, CHP'ye yakın oldukları iddia edilen esnafın adı verilerek, boykot çağrısı yapıldı. Mağdur olduklarını belirten esnaflar yargıya başvuracak.

Bo­lu­’nun Men­gen il­çe­sin­de AK Par­ti­’de bu­lu­nan be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı son se­çim­de CHP’­ye geç­ti. 3 Ni­san ak­şa­mı Fa­ce­bo­ok’­ta, AK Par­ti Men­gen Genç­lik Kol­la­rı­’na ait olan “Men­gen AK Genç­li­k” he­sa­bı üze­rin­den CHP’­ye ya­kın ol­duk­la­rı dü­şü­nü­len es­na­fa ait iş­yer­le­ri­nin adı ve­ri­le­rek, “Men­gen AK Par­ti ca­mi­ası ola­rak bu fir­ma­lar­dan alış­ve­riş yap­mı­yo­ru­z” me­sa­jı ya­yım­lan­dı. Tep­ki çe­ken bu pay­la­şım, yak­la­şık 3 sa­at son­ra ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı.


TEPKİ YAĞDI

Gelen tepkiler üzerine 4 Ni­sa­n’­da ay­nı ad­res­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da söz ko­nu­su boy­kot çağ­rı­sı­nın Men­gen AK Par­ti Genç­lik Kol­la­-rı­’nın bil­gi­si da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı, say­fa­nın kö­tü amaç­lı ki­şi ve­ya ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Me­saj­da, “Genç­lik Kol­la­rı teş­ki­la­tı ola­rak se­çi­mi ka­za­nan CHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sa­yın Tur­han Bu­lu­t’­a ve eki­bi­ne ba­şa­rı­lar di­le­ri­z” de­nil­di. Ya­yın­la­nan ile­ti­de isim­le­ri bu­lu­nan es­naf­lar­dan Ev­ren Er­miş ve Okan Ya­man es­na­fın mağ­dur edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te za­rar­da­yız. Yar­gı­ya baş­vu­ra­cağı­z” açık­la­ma­sı yap­tı.

 

‘ESNAFTAN ÖZÜR DİLEDİM’

AK Parti Mengen İlçe Başkanı Ramazan Uzar, esnaftan özür dilediğini açıkladı. Uzar, “Bu olayı bizler tasvip etmiyoruz. AK Gençlik’teki arkadaşlarla görüştüm, yapmadıklarını söylüyorlar. Kimin yazdığını bulmaya çalışacağız, bulamazsak da en yakın zamanda Gençlik Kolları’nı görevden alacağız. Ben de 30 yıllık esnafım. İsmi geçen esnafı teker teker gezerek teşkilatım ve şahsım adına özür diledim” dedi.Bo­lu­’nun Men­gen il­çe­sin­de AK Par­ti­’de bu­lu­nan be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı son se­çim­de CHP’­ye geç­ti. 3 Ni­san ak­şa­mı Fa­ce­bo­ok’­ta, AK Par­ti Men­gen Genç­lik Kol­la­rı­’na ait olan “Men­gen AK Genç­li­k” he­sa­bı üze­rin­den CHP’­ye ya­kın ol­duk­la­rı dü­şü­nü­len es­na­fa ait iş­yer­le­ri­nin adı ve­ri­le­rek, “Men­gen AK Par­ti ca­mi­ası ola­rak bu fir­ma­lar­dan alış­ve­riş yap­mı­yo­ru­z” me­sa­jı ya­yım­lan­dı. Tep­ki çe­ken bu pay­la­şım, yak­la­şık 3 sa­at son­ra ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı.


TEPKİ YAĞDI

Gelen tepkiler üzerine 4 Ni­sa­n’­da ay­nı ad­res­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da söz ko­nu­su boy­kot çağ­rı­sı­nın Men­gen AK Par­ti Genç­lik Kol­la­-rı­’nın bil­gi­si da­hi­lin­de ol­ma­dı­ğı, say­fa­nın kö­tü amaç­lı ki­şi ve­ya ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Me­saj­da, “Genç­lik Kol­la­rı teş­ki­la­tı ola­rak se­çi­mi ka­za­nan CHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sa­yın Tur­han Bu­lu­t’­a ve eki­bi­ne ba­şa­rı­lar di­le­ri­z” de­nil­di. Ya­yın­la­nan ile­ti­de isim­le­ri bu­lu­nan es­naf­lar­dan Ev­ren Er­miş ve Okan Ya­man es­na­fın mağ­dur edil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te za­rar­da­yız. Yar­gı­ya baş­vu­ra­cağı­z” açık­la­ma­sı yap­tı.
 

‘ESNAFTAN ÖZÜR DİLEDİM’

AK Parti Mengen İlçe Başkanı Ramazan Uzar, esnaftan özür dilediğini açıkladı. Uzar, “Bu olayı bizler tasvip etmiyoruz. AK Gençlik’teki arkadaşlarla görüştüm, yapmadıklarını söylüyorlar. Kimin yazdığını bulmaya çalışacağız, bulamazsak da en yakın zamanda Gençlik Kolları’nı görevden alacağız. Ben de 30 yıllık esnafım. İsmi geçen esnafı teker teker gezerek teşkilatım ve şahsım adına özür diledim” dedi.
 
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.