Barzani'den tarihi PKK itirafı

Barzani'den tarihi PKK itirafı

Irak­'ta­ki Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı Me­sut Bar­za­ni, 2006 yı­lın­da AB­D'­nin, PKK'­ya kar­şı bir ope­ras­yon yap­mak is­te­di­ği­ni, an­cak ken­di­si­nin bu­na izin ver­me­di­ği­ni söy­le­di.

Ru­daw ad­lı in­ter­net si­te­sin­de yer alan ha­be­re gö­re Bar­za­ni, Er­bi­l’­de par­ti­si­nin yö­ne­ti­ci­le­riy­le top­lan­tı yap­tı.


YARISINI İSTİYORLAR

Su­ri­ye­’nin ku­ze­yin­de­ki Kürt­le­r’­in ya­şa­dı­ğı ‘Ro­ja­va­’ ola­rak bi­li­nen böl­ge­nin sı­nı­rın­da­ki ge­liş­me­ler, Ira­k’­ta ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­ler ve Irak Kürt böl­ge­si Yö­ne­ti­mi­’ne Ro­ja­va üze­rin­den PKK’­nın yap­tı­ğı eleş­ti­ri­ler ile il­gi­li ko­nu­şan Bar­za­ni, il­ginç bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Bar­za­ni, 2006 yı­lın­da ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush dö­ne­min­de bir üst dü­zey ABD yet­ki­li­si­nin ABD, Bağ­dat Bü­yü­kel­çi­si­’nin ha­be­ri ol­ma­dan PKK’­ya kar­şı ope­ras­yon dü­zen­le­mek is­te­dik­le­ri­ni ken­di­si­ne ilet­ti­ği­ni an­cak, bu­nu ka­bul et­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “PKK her ko­nu­da bi­zi eleş­ti­ri­yor ama bu­nu göz ar­dı edi­yo­r” de­di.

Bar­za­ni, ge­çen yıl ya­pıl­ma­sı plan­la­nan an­cak, sü­rek­li er­te­le­nen Kürt Ulu­sal Kon­gre­si için ise, PKK’­nın kon­gre de­le­ge sa­yı­sı­nın ya­rı­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Kon­gre­nin iki baş­ka­nı­nın ol­ma­sı­nı is­te­di­ler. Bu­nu ka­bul et­me­miz söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ken­di yak­la­şım­la­rı­nı üze­ri­mi­ze da­yat­ma­la­rı­nı ka­bul et­me­miz söz ko­nu­su de­ğil­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.