1. YAZARLAR

  2. Bahtiyar AYDIN

  3. Hangi Osmanlıyız-2
Bahtiyar AYDIN

Bahtiyar AYDIN

Yazarın Tüm Yazıları >

Hangi Osmanlıyız-2

A+A-

Anadolu'da Türkün tarihi çok eskidir. Örneğin;


Sümerler (MÖ. 4000-2350), Subarlar,(MÖ. 3000). Hattiler (MÖ. 2500-1750). Ve Yine; Saka-İskit Konfederasyonu var, (MÖ.9 yy -♾)
Sakalar/İskitler, MÖ. 625 yılında Zile'de ki savaşı Perslere kaybedene kadar da bütün Anadolu'ya İskitler hakimdi der, Herodot Tarihi.

Prof Dr İlhami Durmuş; Anadolu’ya gelerek yerleşen kavimler arasında Turani ya da Aziyenik tabir edilen Türklük ve Türklerle bağlantılı çok sayıda kavim de yer almaktadır.
Sumerliler, Subarlılar, Kutlar, Elamlılar, Kaslar, Hurriler, Hattiler ve Urartulular sayılabilir, der.

 

 

eskitas.JPG
https://t.co/ucJS22ZeXW

Son yıllarda eski Türk tarihiyle özellikle daha yakın tarihli Sakalar&İskitlerle ilgilenen çok kişi var. Bunda son yıllarda yapılan araştırmalar ile arkeolojik buluntuların etkisi büyüktür.

Eski Yunan, Roma ve Bizans Tarihçileri, Erzurum'dan, Urfa'ya, Denizli'den Filistin'e kadar nerede bir Türk görseler onlara İskit demişler. Demek ki o yıllarda Anadolu ve civarda Türk ismi yerine İskit ismi kullanılmaktaydı.

Homeros'un Odysseia 'sından başlayarak eski kaynaklarda, MÖ. 8. Yy dan beri Anadolu'da İskit Türkleri var. MÖ. 6. Yy da da var,
MÖ. 2. Yy da da var, MS. 50 yılında da İncil'de geçer İskitler, her yerde varlar yani.
Yine bu kaynaklarda MS 190'da da Doğu ve G. Anadolu'da İskitler var. Bir yere de gitmiş değiller.

Atatürk Ankara'da bir bölgeye İskitler adını koymuştu. Alacahöyük kazılarını başlatan, Anadolu en az 7 bin yıldır Türk beşiğidir diyen Bilge Atatürk'ün, Sümerbank, Etibank, İskit isimlerini bilmeden koyması düşünülebilir mi? Düşünülemez, çünkü Türk Tarih Tezi kitaplarında tam 124 Batılı kaynağın binlerce eseri vardır ve hepsinin altını çizerek okumuştur.
Konuya dair Prof Dr Osman Karatay'ın aktarımı:
https://youtu.be/_FqYWLPD6Ik

 

Batılı tarihçiler MÖ 4. Yy dan beri Anadolu'da varlığı tespit edilen Karamanlılar'a da,
MÖ. 5. Yy dan beri Anadolu'da varlığı tespit edilen Kıpçaklar'a da İskit demişler. Uzlar'a, Peçenekler'e, Komenler'e, hatta 1071 de Malazgirtten gelen Türkmenler'e ve Oğuzlar'a da İskit demişler.
İskitler ile ilgili en eski kaynaklar;
Cengiz Özakıncı aktarımı likte,
https://youtu.be/FXd3zlaqILA

Bizans Ordusu'ndaki Türk unsurlar Malazgirtte Alparslan'ın ordusunun İskit/Türk ordusu olduğunu anlayıp Alparslan'ın ordusuna katılmışlar ve Bizans kaybetmişti.

Peki birbirinini hiç görmeyen bu askerler, her iki tarafında İskit&Türk olduğunu nasıl anlamışlardır? Çünkü; 'kültür millidir...'

Alparslan, o gün beyaz atına binerek atının kuyruğunu topuz yapmıştır. Uzlar, Peçenekler, Çar İskitler'de savaş zamanı atlarının kuyruklarını topuz yaparlardı.
Bizans ordusundaki Uz'ların da (Balkan Oğuzları) atlarının kuyrukları aynı şekilde bağlıdır. Karşıdakilerin Türkler olduğunu böyle anlamışlardır. Bu ayrıntıyı bizim tarihçiler pek bilmez! Ama Attaliastes gibi Bizans tarihçileri Uz'lar ve Peçeneklerin bu yüzden yer değiştirdiklerini yazmıştır.

Şubat 2020 de gazetelere yansımıştı, Erzurum'da Kıpçaklara ait bir Taşbaba bulundu ve tarihi MÖ. 5. Yy da tarihlendi.
Haberin detayı;
https://www.hurriyet.com.tr/…/erzurumda-kipcaklarin-mezar-t…

Prof İbrahim Tellioğlu'nun 'Doğu Karadeniz Kıpçakları' kitabı konuya ışık tutmaktadır.
Rum ve/veya Ermeni diye bildiklerimizinde aslında Hırıstiyan Kıpçak olduğu ortaya çıktı.

Yani bir yere gitmedik, erimedik,
kaybolmadık da, lakin sürekli din değiştirmiş Atalarımız...neredeyse dünyada girmedikleri din kalmamış, şu toleransa bakın... ama şimdi ki Türkler'de maalesef 'T'si kalmamış o teleransımızın...

Karamanlılar gibi Kıpçaklar'da sonradan Şamanizmi bırakıp Ortadoksluğa girdiler.

Sanat tarihçisi, Doç dr Haluk Tarcan'ın Karamanlılar, Urumlar aktarımı;
https://onturk.org/2011/04/12/karaman-rumlarimiz/amp/…

Pontus Rum'u MÖ. 311'de Yunanlı değil, Turanlı Mihridat'ın oğlu ile kuranlar da İskittir.
O dönem Şaman/Tengrici olan bu İskitler,Kıpçaklar sonradan çeşitli sebeplerle Şamanizmi bırakıp Hırıstiyan/Ortadoksluğa geçtiklerinden, ibadet dili olarak Rumcayı da öğrendikleri için biz bunları Yunanlı, yada Rum sanmışız ve mübadeleye (o günün şartları gereği) 'dini teba' konu edilip Yunanistan'a gönderilmişler.


Oysa bu Kıpçakların da anadili Çağatay Türkçesiydi ve Yunanlı, Bizanslı ve Romalı tarihçilerin eserlerinde geçtiğine göre İskit/Türkleri'nden Kıpçaklar'da bir diğer (sarışın, mavi gözlü) kol idi.

Yine Karamanlılar da böyledir, Kapadokya ahalisi de böyledir, Kilikya da böyledir. Din değiştirince bunların ikinci dilleri yani ibadet dilleri de olmuştu. Sonradan yine din değiştirip, İslama geçince dualarımızı okumak için, Arapça öğrendiğimiz için şimdi biz Arap mı olduk?..

Bitlis, Ahlat ve civarlarında Armanşahlar Hırıstiyan Kıpçak devleti vardı, ama biz onları Ermeni sanmışız ve hala daha bilmiyoruz...
Oysa Balballar ortada.

Prof Dr. Oktay BELLİ,

 

iskitler.JPG
 

"TÜRKLERDE TAŞ HEYKEL VE BALBALLAR"
https://t.co/DvD1m1T802

Ve yine Hakkari Taşbabalarının tarihi de en az 2500 yıl geriye gider.
Bunlar hakkında, Prof. E. Memiş, Prof F. Agasıoğlu ve yine, Prof Veli Sevin hoca da "Hakkari Taşları" kitaplarını yazdılar.

Türkün Hırıstiyan geçmişimi bilmeden tarihimizi öğrenemeyiz diyen,
dünyanın sayılı Türkologlarından Azerbaycanlı Prof. Dr Feridun Agasıoğlu'nun aktarımı;
https://youtu.be/6mRK6eWzRvo

 

Bu ve benzer çok konu var.
Biz tarihimizi maalesef bilmiyoruz.

Anadolu'ya da 1071 de geldiğimizi sanıyoruz. Oysa Herodot tarihi 4. Kitap baştan sonra İskitler'in özelliklerini anlatır. Kan kardeşliğini, Kısrak sağmalarını, Kımız içmelerini vs kültürel özelliklerini anlatır. 7 parçaya ayırmış İskitler'i Herodot.


Yönetici boya Çar İskitler demiş, diğerlerine; Doğuştan keçe, savaşçı İskitler, ekici İskitler, çiftçi İskitler, Göçer İskitler, aynı dili konuşan İskitler, İskit giysisi giyen kavimler, Helen dili konuşan iskitler gibi çok çeşitli yönden ve detaylı bir şekilde özelliklerini incelemiştir.

Ve yine; Altın Elbiseli Adamla, Esik kurganından çıkan 'Gümüş TAS 'daki Orhunca yazının tarihi MÖ. 4.-5. Yy.'a tarihlenmiştir.
Yani 2500 yıl önce Türkler yazıyı kullanıyorlar.
Detay link; https://yenidenergenekon.com/1015-altin-elbiseli-adam-yazi…/

 

Tabi bu yazının da bu hale gelmesi için geçmesi gereken öncesinde bir üç bin yıl daha var. Oysa bizim Milli Eğitim müfredatı bize ne diyor?
Türkler Orhun Yazıtlarıyla ilk kez yazıya geçti yani MS.735 lerde! Oysa öncesiyle arasında kaç asır var siz hesap edin!

Yine, Göktürkler'de, Uygurlarda herkes okuma yazma yaygın bir şekilde biliyor, hatta matbaa bile kullanılıyordu demiştik.
Detay link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1799285066748165&id=123521044324584

Bu konuda, Yunan, Rus ve İskit kaynaklarından aktaran Azerbaycan Eski Başbakanı Hasan Hasanov'un oğlu Dr. Zaur HASANOV'un İSKİTLER kitabı tam bir başyapıttır.

Prof Dr Osman Karatay hocanın tabiriyle; Tarihin ilk Turan İmp. kuran İskitler bir konfederasyon idi. Bir Ucu Anadolu'da, bir ucu İran'da, bir ucu Tuna'da, diğer bir ucu da Çin'deydi.

İlk İskit Hanlığını ise Azerbaycan'da kurmuşlardı.
İskit Türkleri önemli bir karar alacakları zaman, örneğin savaş kararı, tüm konfederasyonu toplayıp, 7 çevirmenle, 7 ayrı dil konuşuyorlardı, yani, çok kültürlü ve özgün bir yapı kurmuşlardı.
(Dikkat edilirse Moğol İmp. da böyle bir konfederasyondur. Moğol İmp. içerisinde de, 18 Türk Devleti, Hakanlığı, Boyu, Emirliği, Atabeyliği, Toyu vb Türk unsuru vardı.
Yani Turan özgün ve yüksek kültürlü bir konfederasyonla mümkün olabilmektedir)

İskitler de kadın eğitimi diğer eski Türkler'de olduğu gibi çok mühimdi. İskit kraliçesi Tomris Hatun'un Pers kralı Kirus'u yenip kellesini kan dolu fıçıya doldurup oğlunun ve dedesi Alper Tunga'nın intikamını aldığı tarihte yazılıdır.

Herodot'a göre MÖ. 625 yılında, Zile'deki savaşta Alper Tunga'nın ordusu, Persler'e yenilene kadar bütün Anadolu'ya İskitler hakimdir. O savaşta bir hile ile tuzağa düşürülüp öldürülen Alper Tunga'nın destanı hala bilinir ve söylenir.

İskit kraliçesi Tomris Khatun'da, Kiros'tan intikamını almış, andını yerine getirip tarihe geçmiştir.
Tomris için link:
https://youtu.be/1PeFoDR4AUs

Tomris Hatunun, Kazakistan'da, Rusya'da, İran'da, Azerbaycan'da ve hatta Almanya Dresden'de bir parkta büyük heykelleri vardır ama Türkiye'de bir tane bile yoktur!


Sizce neden yoktur!?

Bence, Tengrici ve/veya Şamanizm inancında olduğundan yoktur! Yani inancım şudur ki, Müslüman olsaydı kesin 'Türk-İslam Eserleri Müzesi'nin girişine bir büyük heykeli dikilirdi...

Efendim İskitler Fars mıdır? Yunan mıdır?
Efendim İskitler ne Farstır, ne de Yunandır.
Anadolu'da halk edebiyatı gelişmiştir ama Osmanlı sarayında ise divan edebiyatı mevcut idi... Farsça dediğin dil de, Özbekistan ve Samanyabgular'ın(Tacikler) eski saray dilidir ve 1922'lere kadar da İran'da yaygın değildir.
Detay için lütfen,
Rahim Cavadbeyli'nin "Türk İran'a Persliliğin Dayatılması" kitabına bakınız.

Yine biraz geriye gidersek tarihte Yunan diye bir millet yoktur. Öntürk kolu Pelegler ile Kuzey Batı Avrupa'dan gelen Dorlar'ın karışımdan doğarlar ve sonradan diğer Prototürk/Öntürk Mekadonlar ve Trakların karışmasıyla oluşmuştur Grekler.
Grek'in manası da Latince hırsız olduğundan bu ismi artık kullanmak istemiyorlar.

Yani demem şu ki; Esik Kurganından çıkan Gümüştas'ın üzerindeki Orhunca yazının oluşumu bile en az 5-6 bin yıllıktır. Varın bunun yorumunu siz yapın bakalım.

Ve yine; İran'da,Türklerin tarihi ise Persler'den kaç bin yıl geriye gittiğini İranlı Antropolog, Tarihçi Dr Babek Cavanşir'den dinleyin.

İran'da en az Anadolu kadar Türk coğrafyasıdır.
https://youtu.be/0lkw7Oodtj4

 

Peki tarihimizle ilgili esas sorun nerede?
Burada: Moskova Devlet Univ. tarihçilerinin, Matematikçilerle yaptıkları çok özel bir çalısmayla tarihimizin
17. ve 18. Yy.'lar da değiştirildiğini ortaya koydular.
Dünyaca ünlü Rus, Türk, Tataristan ve Azerbaycanlı Türkologlar, Türklerin Anayurdunu da ortaya çıkarttılar.

Tatar ve Rus Matematikçiler de Eski ve Orta Çağ'ın Skaliger tarihinin kökünden yanlış olduğu ortaya koydular. Ayrıca tarihimizin XVI.yy sonuna kadar XVII.-XVIII. Yy'larda kasıtlı olarak tahrif edilmiş olduğu ortaya çıktı.
Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy
Detay link;
http://chronologia.org/tr/index.html

 

 

SONUÇ:
İskitler'deki Tomris, Göktürkler'de Bugaç hatun, Tatarlar'da Suyunbike vb. diğer Türk Khatunların misyonları ve yaptıkları işler incelendiğinde; Eski Türkler'de kadınların mükemmel bir eğitime tabi tutulduğu, savaş zamanları için de, seçilmiş Kağan eşleri adeta bir general gibi yetiştirilmişlerdir.
Ve devleti yönetenler, üstün Türk medeniyetini yüceltenler hep bu hatunlar idi.
Bence Eski Türklerin ileri bir medeniyete sahip olmalarının altında yatan temel neden, Şamanizmden gelen imgelerle, kadınlarına 'Kutsal İnsan' muamelesi yapmalarıydı ve mükemmel işleyen özgün bir eğitim sistemleri vardı. (Bknz: Servet Somuncuoğlu/Gökyüzü Atları).

Osmanlı Devleti, 1900 'lere geldiğimizde Anadolu'da neredeyse okuma yazmayı sıfırlamıştı ve 1850'lerden itibaren Tanzimat Aydınları, Saray ve Nazırları bu alfabe bizi cahil bıraktı diyerekten alfabe değişikliğini tartışıyorlardı ve bu tartışma 80 sene sürdü, sonra ancak gelen yeni bir devrimle değiştirilebilmişti; 'Bilge Atatürk'ün inisiyatifiyle.
Konuya dair Akademik link;
https://www.altayli.net/osmanlida-alfabe-tartismalari.html

Ama Osmanlı'dan bin sene önce yaşamış Göktürkler'de, Uygurlar'da okuma yazma yaygındır. Osmanlı 1726'larda ancak Matbaayı kullanmaya başlamıştı, oysa Uygurlar Osmanlı'dan bin yıl önce matbaayı kullanıyorlardı. Eski Türklerin eğitimini tahmin edin artık...

Dünya'yı dize getiren Hunların savaşan atlı arabaları vardı. İskitlerin Altın elbiseli adamları bugün dahi yapılamıyor. Altın elbiseli adamların, Pazırık Halısı’nın yaşı MÖ.5. Yy. idi.
Avcılarına gözleri kamaşmasın diye güneş gözlüğü yapan, yönetici Kağanlarını Mısır'da olduğu gibi mumyalayabilen bu yüksek uygarlığa sahip Türklere ne oldu, niye sonradan düşüşe geçtiler?..
Varın onu da siz yorumların şimdi.

Niye yazının başlığı HANGİ OSMANLIYIZ-2 , 

diye soranlar içinde, daha evvel yazdığım ilk HANGİ OSMANLIYIZ yazımı bırakıyorum…  https://turkiye.net/yelpaze/konuk/hangi-osmanliyiz/

 

20 Nisan 2020 

Saygılarımla, Arz ediyorum.
Bahtiyar Aydın

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum