1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cemaatten sendika atağı
Cemaatten sendika atağı

Cemaatten sendika atağı

17 Aralık'ta AKP ile arası açılan Gülen'den partileşmenin ilk hamlesi..

A+A-

Farklı sektördeki yandaşlarını bir araya toplamayı hedefleyen cemaat, sendika kurdu. İlk olarak eğitim ve sağlık faliyete geçti. Sırada 6 tane daha sendika var.

Tür­ki­ye­'yi sar­san 17 Ara­lık Rüş­vet ve Yol­suz­luk Ope­ras­yo­nu­'nun ar­dın­dan AKP ile Gü­len Ce­ma­ati ara­sın­da si­lah­lar çe­kil­di. Yaşananlardan sonra arası açılan 'es­ki dost­la­rı­n' şim­di­ de sen­di­ka sa­va­şı baş­lı­yor.

İki ay­da 22 bin üye

Okul ve ders­ha­ne­ler­den son­ra Gü­len Ce­ma­ati, şim­di de art ar­da sen­di­ka kur­ma­ya baş­la­dı. Da­ha ön­ce ka­pa­tı­lan Ak­tif Eği­tim Sen 22 Ka­sı­m'­da ye­ni­den fa­li­ye­te geç­ti. Sendika iki ay­da 22 bin üyeye ulaş­tı. Sen­di­ka, 18-19 Oca­k'­ta 1. Tem­sil­ci­ler Top­lan­tı­sı­'nı Çan­ka­ya, Tan­do­ğan Ma­hal­le­si­'n­de­ki mer­ke­zin­de ger­çek­leş­tir­di.

Ba­sın­dan ener­ji­ye ka­dar

Ce­ma­at eği­tim­den son­ra ikin­ci adı­mı­nı da sağ­lık ala­nın­da yap­tı. Ku­ru­cu­la­rı­nın ço­ğun­lu­ğu Ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Mer­kez Teş­ki­la­tı ça­lı­şan­la­rın­dan olu­şan Ufuk Sağ­lık Se­n'­i Er­can Ko­ca­oğ­lu, Ay­han Çe­tin, Ah­met Yurt, Me­sut Ka­ra­bı­yık, Sü­ley­man Çağ­lar, Me­ral Aş­cı, Er­tuğ­rul Kap­lan, Ars­lan Kal­kan­lı, Or­han Ilı­pı­nar ile Mus­ta­fa Oka­tan yö­ne­te­cek.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­nı Ufuk Sağ­lık Sen al­tın­da bu­luş­tu­ra­cak olan ce­ma­at, par­ti­leş­me­nin ilk adı­mı ola­rak yo­rum­la­nan sen­di­ka­la­rı­nın sa­yı­sı­nı kı­sa sü­re­de 8'e çı­ka­ra­cak.

Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­'n­dan Ener­ji Ba­kan­lı­ğı­'na uza­nan yel­pa­ze­de ha­ki­mi­yet kav­ga­sı ve­re­cek sen­di­ka­la­rın şu­bat so­nu­na ka­dar fa­li­ye­te ge­çe­ce­ği öğ­re­nil­di.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.