1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kürsüye Gemi Maketi ile çıktu
Kürsüye Gemi Maketi ile çıktu

Kürsüye Gemi Maketi ile çıktu

Engelli istihdamının teşvik edilmesi amacıyla, korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerinin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu yerine Hazine'den karşılanacak.

A+A-

Engelli istihdamının teşvik edilmesi amacıyla, korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerinin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu yerine Hazine'den karşılanacak.


TBMM Genel Kurulu'nda, bazı kanunlarda değişiklik öngören "Torba Tasarı'nın İkinci Bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, önerge üzerine söz alarak yaptığı konuşmada, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna dikkati çekti. Bu konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen iktidarın gerekli duyarlılığı göstermediğini ileri süren Kaplan, bu kişilerin bürokrasinin cenderesinde ölümü beklediklerini söyledi. Kaplan, bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu ileri sürerek, bu insan hakları ihlalleri giderilmediği sürece Özel Yetkili Mahkemeleri, Terörle Mücadele Mahkemelerini kapatmanın da bir işe yaramayacağını ifade etti. Kaplan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını da eleştirerek, "Hasta tutuklular için hangi sosyal politikanız var. Bu konuda insani bir sosyal politika geliştirdiniz mi?" diye sordu.

Kaplan, bir başka önerge üzerine yaptığı konuşmada da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinden bir fotoğrafı diz üstü bilgisayar aracılığıyla genel kurula göstererek, Erdoğan'ın bir tarafından Ruhani'nin bir diğer tarafında da Bakanlar Kurulu üyeleri ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın oturduğuna dikkati çekti. Kaplan, bu görüntünün diplomatik usu uygun olup olmadığını ve ne anlama geldiğini sordu. 

KÜRSÜYE GEMİ MAKETİYLE ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, önergeye ilişkin yaptığı konuşması sırasında kürsüye gemi maketi koydu. Öğüt, 17 Aralık soruşturması sonrasındaki gelişmeleri eleştirdi.

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, önerge üzerine yaptığı konuşmada, dünyanın 11 ülkesinde şehit ve gazilere yönelik uygulamaları incelediklerini aktardı. Türkiye'nin bu konuda alt sıralarda yer aldığını üzüntüyle gördüklerini ifade eden Oğan, görüşülen Torba Tasarı'da da eksikliklerin giderilmediğini savundu. "Biz bugün buradaysak, Meclis açıksa, Bayrağımız dalgalanıyorsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz" diyen Oğan, öncelikle el alınması gereken konunun şehit yakınları ve gaziler ile onların yakınlarının sosyal durumları olduğunu belirtti. Hükümeti temsilen Genel Kurul'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın bu göreve yeni getirildiğini hatırlatan Oğan, "Türkiye de maalesef açılıma kurban ettiğiniz bu kesimleri bari siz yeni bakanlığınızda hatırlayınız" dedi.

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken söz alarak MHP'nin Esenyurt'ta seçim bürosuna yapılan silahlı saldırıya değindi. Saldırının siyasi bir olay olmadığını, sokak tartışması sonrasında yaşandığını ifade eden Baluken, kürsüye çıkan MHP sözcülerinin konuşmalarında olayı siyasi bir olay gibi yansıttığını ileri sürdü. BDP olarak saldırının kabul edilemez olduğunu, demokratik siyasete yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini hatırlatan Baluken, yaşananlara siyasi bir nitelik kazandırmaya çalışmanın tehlikeli bir yaklaşım olduğunu savundu. Baluken bu nedenle milletvekillerini daha sorumlu davranmaya, bu yönde bir dil ve üslup kullanmaya davet etti.

MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz da Baluken'e olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, ayrıntıları nereden bildiğini sordu. Korkmaz, MHP'ye yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

AK Parti'nin kabul edilen önergesine göre, Türkiye'de tedavi edilecek yabancı hasta sayısı, yıllık olarak belirtiliyor; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'ndaki tanımlamaya uygun olarak "yabancı uyruklu" ifadesi, vatansızları da kapsayacak şekilde "yabancı" olarak değiştiriliyor.

AK Parti'nin kabul edilen başka bir önergesine göre ise engelli istihdamının teşvik edilmesi amacıyla, korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerinin işsizlik sigortası işveren payı, İşsizlik Sigortası Fonu yerine Hazine'den karşılanacak.

İKİNCİ BÖLÜMÜNDEKİ MADDELER KABUL EDİLDİ


Yılda en fazla 400 yabancı hastanın ve refakatçilerinin masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 2. bölümündeki maddeler kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da temsil edilecek.

Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50'si kurumlar vergisinden müstesna olacak. 

Sosyal Yardım Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ya da ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri ya da İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları kullanılarak yurt ya da pansiyon yapılabilecek. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak Hazine'ye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazine'ye intikal edecek. Bu taşınmazlar ve üzerindeki bina, yapı ve tesisler, ihtiyacı olan kamu idarelerinin talebi üzerine, yapılış amacı, kullanım durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığı'nca ilgili kamu idarelerine tahsis edilebilecek.

Ancak, bunlardan Vakıflar tarafından sözleşme veya protokol yapılmak suretiyle üçüncü kişilerin kullanımına bırakılanlar, sözleşme veya protokolde belirtilen koşullarla, süresi sonuna kadar bu kişiler tarafından kullanılmaya devam edilebilecek.

Türkiye'de tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla 400 yabancı hastanın; ilgili kanun uyarınca karşılanması mümkün olan giderleri ile hastaların kendileri ve refakatçilerinin her biri için belirlenecek konaklama giderleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanacak. Hastanın yanında en fazla iki refakatçi bulunabilecek. Bu tedavinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması şartı aranacak.

Otoyol Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi ile ilgili kanunla bağlantılı ihale aşamasında, Kamu İhale Kanunu'nun ceza ve yasaklama hükümleri, sözleşmenin uygulanması aşamasında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ceza, yasaklama ve sözleşmenin feshi hükümleri uygulanacak.

Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerinin işsizlik sigortası işveren payı Hazine'den karşılanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş temsilcisi, Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu'nda yer alacak.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri yapım işleri ile yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutuluyor.

Kamu İhale Kurumu, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin sonuçlandırılabilmesine, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olacak. 

Kamu İhale Kurumu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması halinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin yüzde 6'sından az ve yüzde 15'inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak ayında ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu olacak. 

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin tek bir ihale yapılabilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilen veya yazılı olarak duyurulan ihaleler hakkında, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde; kamu ihale uzmanlığına, kurumlarının muvafakati alınmak ve meslek personeli kadro sayısının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla görevlendirme yapılabilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanı kadrosuna atanabilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.