1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Milyoner sayısı 66 bine çıktı
Milyoner sayısı 66 bine çıktı

Milyoner sayısı 66 bine çıktı

Piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen milyoner sayısı 15 bin kişi arttı. Banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde parası bulunan kişi sayısı 2013'te 66 bin 846'ya yükseldi. Bu rakam 2012'de 52 bin 153'tü.

A+A-

Ban­ka he­sap­la­rın­da 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­sı bu­lu­nan yurtiçi yer­le­şik ger­çek ve tü­zel ki­şi sa­yı­sı, 2013’te bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 28 ci­va­rın­da ar­ta­rak 66 bin 846’ya yük­sel­di. Söz ko­nu­su ra­ka­mın 2012’de 52 bin 153 ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da, “mil­yo­ner­ler ku­lü­bü­ne 2013’te 14 bin 693 ki­şi da­ha ka­tıl­mış ol­du.


Mev­du­atın bü­yük kıs­mı TL

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ve­ri­le­ri­ne gö­re, ge­çen yı­lın so­nu iti­ba­rıy­la ban­ka­lar­da­ki top­lam mev­du­at 945,8 mil­yar li­ra­ya ula­şır­ken, bu tu­ta­rın yak­la­şık yüz­de 62’si­ne kar­şı­lık ge­len 584 mil­yar li­ra­lık kıs­mı Türk Li­ra­sı cin­sin­den mev­du­at­lar­dan oluş­tu. Bu tu­ta­rın yüz­de 46’sı­nı, 1 mil­yon ve üze­rin­de­ki TL mev­du­at­la­rı oluş­tur­du.

Mil­yo­ner­le­rin 267,2 mil­yar li­ra­sı var

Ban­ka he­sap­la­rın­da 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­sı bu­lu­nan yurtiçi yer­le­şik ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin sa­hip ol­duk­la­rı TL mev­du­at tu­ta­rı 2013’te, 2012’ye gö­re yüz­de 12,4 ar­tış gös­te­re­rek 267,2 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Bu tu­ta­rı 126,4 mil­yar li­ra ile 50 bin-250 bin li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar, 93,8 mil­yar li­ra ile 250 bin-1 mil­yon li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar, 67,1 mil­yar li­ra ile 10 bin-50 bin li­ra ara­sın­da­ki mev­du­at­lar ve 29,4 mil­yar li­ra ile 10 bin li­ra­ya ka­dar mev­du­at­lar iz­le­di.

58 mil­yon mu­di

Mev­du­at tür­le­ri mu­di sa­yı­sı açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, top­lam mu­di sa­yı­sı yıl­lık baz­da yüz­de 8,9 art­tı ve 2013 so­nu iti­ba­rıy­la 58 mil­yon 230 bin 978’e ulaş­tı. Ge­çen yı­lın so­nu iti­ba­rıy­la top­lam mu­di­le­rin için­de, he­sa­bın­da 10 bin li­ra­ya ka­dar mev­du­at bu­lu­nan ki­şi ve ku­ru­luş­la­rın sa­yı­sı 55 mil­yon 343 bin 962 ola­rak be­lir­le­nir­ken, 1 mil­yon li­ra ve üze­rin­de pa­ra­ya sa­hip yurtiçi yer­le­şik mev­du­at sa­hi­bi sa­yı­sı 2012’nin so­nu­na gö­re yüz­de 28 ci­va­rın­da ar­ta­rak 66 bin 846’ya çık­tı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.