AKP'li adaya tesis kıyağı

AKP'li adaya tesis kıyağı

İhale yapmadılar, sadece 1 milyon liralık tadilat sözü aldılar.

Rize Çamlıhemşin adayı Osman Haşimoğlu, Ayder Yaylası'ndaki sekiz tesisi

10 yıllığına kiraladı. Sözleşmesini Ardeşen adayı Hakan Gültekin onayladı...

Usul­süz­lük, Tür­ki­ye­'nin en önem­li ve do­ğal gü­zel­li­ği ile öne çı­kan tu­rizm mer­kez­le­rin­den Ay­der Yay­la­sı­'na ka­dar çık­tı. AK­P'­nin Çam­lı­hem­şin Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Os­man Ha­şi­moğ­lu, Ay­der Yay­la­sı­' n­da­ki te­sis­le­rin iş­let­me­si­ni 10 yıl­lı­ğı­na is­te­di, İl Ge­nel Mec­lis Baş­ka­nı ve AKP Ri­ze Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Ha­kan Gül­te­kin ise iha­le­siz ver­di.
Tek­lif şir­ket­ten gel­di.

Mül­ki­ye­ti il özel ida­re­si­ne ait olan 200 ki­şi­lik Ay­der Sof­ra­sı ve 7 adet Ay­der Yay­la Ev­le­ri, 2001'de ya­pı­lan açık ar­tır­ma usu­lü iha­ley­le 10 yıl­lı­ğı­na Ay­der Tu­rizm Ti­ca­ret Ltd. Şti.'ye ve­ril­di. AK­P'­nin Çam­lı­hem­şin Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Os­man Ha­şi­moğ­lu­'nun or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ket, söz­leş­me­si bi­tin­ce ki­ra sü­re­si­nin 10 yıl da­ha uza­tıl­ma­sı­nı is­te­di.
2021'e ka­dar uza­tıl­dı.

Şir­ket, bu uzat­ma kar­şı­lı­ğın­da da Ay­der Sof­ra­sı için yak­la­şık 810 bin 383 TL, Ay­der Yay­la Ev­le­ri için de yak­la­şık 238 bin 636 TL ol­mak üze­re top­lam­da yak­la­şık 1 mil­yon 49 bin TL'­lik ta­di­lat sö­zü ver­di. 10 yıl ön­ce Ay­der Sof­ra­sı ve Ay­der Yay­la Ev­le­ri­'ni Dev­let İha­le Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uya­rın­ca açık iha­le usu­lü ki­ra­ya ve­ren Ri­ze İl Özel İda­re­si ve İl Ge­nel Mec­li­si, bu kez iha­le­siz ola­rak şir­ke­tin ta­le­bi­ni ka­bul et­ti . Ki­ra söz­leş­me sü­re­si 28 Ara­lık 2011'den ge­çer­li ol­mak üze­re 27 Ara­lık 2021'e ka­dar 10 yıl da­ha uza­tıl­dı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.