1. YAZARLAR

  2. Celal Eren ÇELİK

  3. CFR üyesi emekli Amiral var mı?
Celal Eren ÇELİK

Celal Eren ÇELİK

Yazarın Tüm Yazıları >

CFR üyesi emekli Amiral var mı?

A+A-

Montrö‌ ‌açıklamasını‌ ‌yapan‌ ‌emekli‌ ‌103‌ ‌emekli‌ ‌amiralden‌ ‌10’u‌ ‌gözaltına‌ ‌alınırken‌ ‌bu‌ ‌

amirallerin‌ ‌yandaş‌ ‌medya‌ ‌tarafından‌ ‌“Darbecilikle”‌ ‌suçlanması‌ ‌ile‌ ‌birlikte‌ ‌yoğun‌ ‌bir‌ ‌

dezenformasyon‌ ‌da‌ ‌yapılmaya‌ ‌başlandı.‌ ‌

AKP‌ ‌yandaşı‌ ‌medya‌ ‌ve‌ ‌sosyal‌ ‌medyadaki‌ ‌paralı‌ ‌özel‌ ‌ekipler‌ ‌tarafından‌ ‌yaratılan‌ ‌bu‌ ‌

dezenformasyon‌ ‌ve‌ ‌manipülasyon‌ ‌ortamı‌ ‌en‌ ‌çok‌ ‌da‌ ‌“Toplumsal‌ ‌bilgi‌ ‌eksikliğine”‌ ‌dayalı‌ ‌olarak‌ ‌

gerçekleştirildi‌ ‌ve‌ ‌bir‌ ‌algı‌ ‌operasyonuna‌ ‌imza‌ ‌atıldı.‌ ‌

Bu‌ ‌algı‌ ‌operasyonu‌ ‌gerçekleştirilirken‌ ‌en‌ ‌önemli‌ ‌argümanlardan‌ ‌bir‌ ‌tanesi‌ ‌de‌ ‌“Bu‌ ‌bildiri‌ ‌ile‌ ‌

darbe‌ ‌girişiminde‌ ‌bulunan‌ ‌generallerden‌ ‌bazıları‌ ‌CFR‌ ‌üyesi”‌ ‌bunun‌ ‌bir‌ ‌de‌ ‌“‌ ‌Bu‌ ‌amirallerden‌ ‌

bazıları‌ ‌ABD’deki‌ ‌Dünya’yı‌ ‌yöneten‌ ‌gizli‌ ‌yapılanma‌ ‌CFR’nin‌ ‌Türkiye‌ ‌ayağı‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌

Forumu‌ ‌üyesi”‌ ‌şeklinde‌ ‌oldu.‌ ‌Bu‌ ‌söylemler‌ ‌yüksek‌ ‌takipçili‌ ‌yandaş‌ ‌sosyal‌ ‌medya‌ ‌

hesaplarından‌ ‌servis‌ ‌edilirken‌ ‌hemen‌ ‌arkasından‌ ‌kendisine‌ ‌yandaş‌ ‌medyanın‌ ‌gazetelerinde‌ ‌

ve‌ ‌bazı‌ ‌tartışma‌ ‌programlarında‌ ‌yer‌ ‌buldu.‌ ‌

 ‌

Türkiye’de‌ ‌CFR,BİLDERBERG,‌ ‌CHATHAMM‌ ‌HOUSE,TAPINAK‌ ‌ŞÖVALYELERİ,GÜL‌ ‌HAÇ‌ ‌

CEMİYETİ,ILLUMİNATİ‌ ‌gibi‌ ‌pek‌ ‌çok‌ ‌mistik,okültist‌ ‌ve‌ ‌gizli‌ ‌yapılanmalar‌ ‌üzerine‌ ‌özel‌ ‌çalışmalar‌ ‌

yapmış‌ ‌ve‌ ‌kitap‌ ‌yazmış‌ ‌(KÜRESEL‌ ‌KONSEYİN‌ ‌EFENDİLERİ:KUKLACI)‌ ‌olan‌ ‌2‌ ‌elin‌ ‌parmaklarını‌ ‌

geçmeyecek‌ ‌araştırmacı‌ ‌gazeteciden‌ ‌birisi‌ ‌olarak‌ ‌ve‌ ‌yine‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌Forumu’nu‌ ‌detayları‌ ‌

ile‌ ‌Türkiye’de‌ ‌ilk‌ ‌kez‌ ‌yazan‌ ‌gazeteci‌ ‌olarak‌ ‌sanırım‌ ‌bu‌ ‌konuda‌ ‌2‌ ‌kelam‌ ‌etme‌ ‌hakkını‌ ‌

kendisinde‌ ‌en‌ ‌fazla‌ ‌görebilecek‌ ‌kişilerden‌ ‌birisi‌ ‌de‌ ‌bu‌ ‌satırların‌ ‌yazarındadır.‌ ‌

Öncelikle‌ ‌bu‌ ‌dezenformasyon‌ ‌çalışmalarında‌ ‌bahsi‌ ‌geçen‌ ‌CFR‌ ‌nedir‌ ‌kısaca‌ ‌ona‌ ‌bakalım‌ ‌

isterseniz‌ ‌(CFR‌ ‌hakkında‌ ‌detaylı‌ ‌yazı‌ ‌yazmaya‌ ‌kalkarsak‌ ‌bu‌ ‌sütunlar‌ ‌yetmez‌ ‌o‌ ‌nedenle‌ ‌kitap‌ ‌

yaptık‌ ‌zaten)‌ ‌

CFR‌ ‌yani‌ ‌Council‌ ‌on‌ ‌Foreign‌ ‌Relations‌ ‌Dünya’yı‌ ‌yöneten/yönlendiren‌ ‌gizli‌ ‌yapılanmaların‌ ‌en‌ ‌

önemlilerinden‌ ‌birisidir…‌ ‌Meşhur‌ ‌Rockefeller‌ ‌Ailesi’nin‌ ‌“Yapılanmasıdır”…‌ ‌

CFR‌ ‌yapılanması‌ ‌küresel‌ ‌çapta‌ ‌iş‌ ‌adamları,siyasetçiler,stratejistler‌ ‌ve‌ ‌istihbaratçılardan‌ ‌oluşur.‌ ‌

Bu‌ ‌yapılanma‌ ‌içerisinde‌ ‌“Emekli‌ ‌askerlerin”‌ ‌oranı‌ ‌yüzde‌ ‌1‌ ‌ya‌ ‌vardır‌ ‌ya‌ ‌yoktur.‌ ‌

CFR’ye‌ ‌üye‌ ‌olabilmeniz‌ ‌için‌ ‌“ABD‌ ‌DOĞUMLU‌ ‌OLMANIZ”‌ ‌yahut‌ ‌“SONRADAN‌ ‌BAŞVURU‌ ‌İLE‌ ‌

ABD‌ ‌VATANDAŞLIĞINA‌ ‌GEÇMİŞ‌ ‌OLMANIZ”‌ ‌gerekir.‌ ‌Üyeliğe‌ ‌kabul‌ ‌için‌ ‌de‌ ‌3‌ ‌ayrı‌ ‌CFR‌ ‌üyesinin‌ ‌

size‌ ‌“Referans”‌ ‌olması‌ ‌gerekir.‌ ‌

CFR‌ ‌ABD’nin‌ ‌dış‌ ‌politikalarını‌ ‌belirleyen‌ ‌asli‌ ‌güçtür‌ ‌ve‌ ‌çalışmalarını,‌ ‌stratejilerini‌ ‌tamamen‌ ‌bu‌ ‌

doğrultuda‌ ‌oluşturur.‌ ‌

Bu‌ ‌yapılanma‌ ‌hakkında‌ ‌çok‌ ‌daha‌ ‌fazla‌ ‌detayı‌ ‌KÜRESEL‌ ‌KONSEYİN‌ ‌EFENDİLERİ:KUKLACI‌ ‌isimli‌ ‌

kitabımızda‌ ‌okuyabilirsiniz.‌ ‌

Yani‌ ‌efendim‌ ‌103‌ ‌emekli‌ ‌amiral‌ ‌arasında‌ ‌“ABD‌ ‌DOĞUMLU”‌ ‌yahut‌ ‌“SONRADAN‌ ‌BAŞVURU‌ ‌İLE‌ ‌

ABD‌ ‌VATANDAŞI”‌ ‌olan‌ ‌bir‌ ‌amiral‌ ‌olmadığına‌ ‌göre,‌ ‌bu‌ ‌emekli‌ ‌amirallerin‌ ‌Montrö‌ ‌

hassasiyetleri‌ ‌başta‌ ‌olmak‌ ‌üzere‌ ‌savundukları‌ ‌hatta‌ ‌bazılarının‌ ‌isim‌ ‌babası‌ ‌olduğun‌ ‌Mavi‌ ‌

Vatan‌ ‌doktrininin‌ ‌ABD’nin‌ ‌çıkarlarına‌ ‌tamamen‌ ‌aykırı‌ ‌olması‌ ‌bu‌ ‌iddia‌ ‌daha‌ ‌en‌ ‌baştan‌ ‌çürüyor.‌ ‌

Şimdi‌ ‌gelelim‌ ‌2.‌ ‌İddiaya‌ ‌yani‌ ‌“Bu‌ ‌amiraller‌ ‌CFR’nin‌ ‌Türkiye‌ ‌yapılanması‌ ‌olan‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌

Forum‌ ‌üyesi”‌ ‌Bu‌ ‌iddianın‌ ‌özellikle‌ ‌“Mavi‌ ‌Vatan”‌ ‌kavramının‌ ‌isim‌ ‌babası‌ ‌olan‌ ‌Cem‌ ‌Gürdeniz‌ ‌

için‌ ‌dile‌ ‌getirildiğini‌ ‌de‌ ‌belirtelim.‌ ‌

 ‌

CFR’nin‌ ‌ABD’deki‌ ‌merkez‌ ‌yapılanması‌ ‌dışında‌ ‌Dünya’nın‌ ‌çeşitli‌ ‌ülkelerinde‌ ‌çeşitli‌ ‌“YEREL‌ ‌

KONSEYLERİ”‌ ‌bulunmaktadır.‌ ‌

Almanya'da‌ ‌SWP,Arjantin'de‌ ‌CARI,Brezilya'da‌ ‌FGV,Fransa'da‌ ‌IFRI,G.Kore'de‌ ‌EAI,Hindistan'da‌ ‌

ORF,‌ ‌S.Arabistan'da‌ ‌GRC,Rusya'da‌ ‌ise‌ ‌INSOR...‌ ‌

Bir‌ ‌de‌ ‌CFR’nin‌ ‌merkez‌ ‌yapılanması‌ ‌dışında‌ ‌Dünya’nın‌ ‌farklı‌ ‌ülkesinden‌ ‌“Seçilmiş”‌ ‌35‌ ‌“Seçkin‌ ‌

ve‌ ‌elit”‌ ‌kişilerden‌ ‌oluşan‌ ‌“ULUSLARARASI‌ ‌DANIŞMA‌ ‌KURULU”‌ ‌bulunmaktadır.‌ ‌

İşte‌ ‌CFR’nin‌ ‌bu‌ ‌Dünya’nın‌ ‌farklı‌ ‌ülkelerinden‌ ‌“Seçilen”‌ ‌ve‌ ‌CFR’nin‌ ‌“ULUSLARARASI‌ ‌DANIŞMA‌ ‌

KURULU”nu‌ ‌oluşturan‌ ‌kişiler‌ ‌arasında‌ ‌tek‌ ‌bir‌ ‌Türk‌ ‌bulunmaktadır‌ ‌ve‌ ‌o‌ ‌Türk’ün‌ ‌adı‌ ‌da‌ ‌Rahmi‌ ‌

Koç’tur.‌ ‌

Rahmi‌ ‌Koç’a‌ ‌bu‌ ‌görev‌ ‌20‌ ‌Ekim‌ ‌1999‌ ‌tarihinde‌ ‌Koç‌ ‌Müzesi‌ ‌Restoranı’nda‌ ‌bizzat‌ ‌yakın‌ ‌David‌ ‌

Rockefeller‌ ‌tarafından‌ ‌verilmiştir.‌ ‌

Aynı‌ ‌Rahmi‌ ‌Koç‌ ‌11‌ ‌Mayıs‌ ‌2009‌ ‌tarihinde‌ ‌son‌ ‌derece‌ ‌“Seçkin”‌ ‌40‌ ‌isimle‌ ‌birlikte‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌

Forum’u‌ ‌yani‌ ‌şu‌ ‌iddiaların‌ ‌odağındaki‌ ‌GİF’i‌ ‌kurdu.‌ ‌

Ama‌ ‌bu‌ ‌emekli‌ ‌amirallerden‌ ‌başta‌ ‌Cem‌ ‌Gürdeniz‌ ‌olmak‌ ‌üzere‌ ‌hiç‌ ‌biri‌ ‌ne‌ ‌bu‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌

Forumu’nun‌ ‌“Kurucusu”‌ ‌oldu,‌ ‌ne‌ ‌de‌ ‌bugün‌ ‌hali‌ ‌hazırda‌ ‌bu‌ ‌Global‌ ‌İlişkiler‌ ‌Forumu’nun‌ ‌üyesi.‌ ‌

Durum‌ ‌bu‌ ‌kadar‌ ‌net…‌ ‌

Peki‌ ‌ısrar‌ ‌ve‌ ‌inat‌ ‌ile‌ ‌bu‌ ‌“Yalan”‌ ‌neden‌ ‌dile‌ ‌getiriliyor‌ ‌ve‌ ‌neden‌ ‌emekli‌ ‌amiraller‌ ‌özellikle‌ ‌“ABD‌ ‌

bağlantılı‌ ‌bir‌ ‌takım‌ ‌kuruluşlar‌ ‌ile‌ ‌ilişkili”‌ ‌olarak‌ ‌gösterilmeye‌ ‌çalışılıyor?‌ ‌

Bunun‌ ‌asli‌ ‌sebebi‌ ‌bir‌ ‌taşla‌ ‌“Bir-kaç‌ ‌taş‌ ‌vurma”‌ ‌çabası…‌ ‌

Zira‌ ‌kamuoyu‌ ‌böyle‌ ‌yönlendirilerek‌ ‌hem‌ ‌bu‌ ‌bildirinin‌ ‌“ABD‌ ‌ile‌ ‌bağlantılı”‌ ‌bir‌ ‌“Muhtıra”‌ ‌

olduğu‌ ‌izlenimi‌ ‌verilmek‌ ‌istenirken,‌ ‌bir‌ ‌yandan‌ ‌da‌ ‌bu‌ ‌algı‌ ‌oluşturularak‌ ‌AKP‌ ‌ve‌ ‌Erdoğan’a‌ ‌

“ABD’ye‌ ‌kafa‌ ‌tutan,ABD‌ ‌karşıtı‌ ‌adam”‌ ‌imajı‌ ‌çizilerek‌ ‌milliyetçi‌ ‌oyların‌ ‌Erdoğan’ın‌ ‌arkasında‌ ‌

konsolide‌ ‌olması‌ ‌için‌ ‌çaba‌ ‌harcanıyor.‌ ‌

Tabii‌ ‌burada‌ ‌soru‌ ‌şu:Bunu‌ ‌kim‌ ‌yapıyor?‌ ‌

İşte‌ ‌Zihni‌ ‌Çakır‌ ‌denen‌ ‌kerameti‌ ‌kendinden‌ ‌menkul‌ ‌Ergenekon‌ ‌tetikçisini‌ ‌bu‌ ‌işin‌ ‌içine‌ ‌kim‌ ‌dahil‌ ‌

edip,‌ ‌HALK‌ ‌TV’deki‌ ‌açıklamaları‌ ‌O’na‌ ‌kim‌ ‌yaptırdıysa‌ ‌bu‌ ‌“Algı‌ ‌operasyonunun”‌ ‌adresi‌ ‌de‌ ‌

aynıdır…‌ ‌

Bu‌ ‌gibi‌ ‌“Algı‌ ‌operasyonları”‌ ‌ile‌ ‌AKP‌ ‌emekli‌ ‌amiraller‌ ‌üzerinden‌ ‌kumpasla‌ ‌kurmaya‌ ‌çalıştığı‌ ‌

yeni‌ ‌etki‌ ‌alanını‌ ‌açmak‌ ‌için‌ ‌kamuoyuna‌ ‌“Cambaza‌ ‌bak”‌ ‌oyunu‌ ‌oynuyor..‌ ‌

Varımızı‌ ‌yoğumuzu‌ ‌kaybetmeden‌ ‌önce‌ ‌“Cambaza‌ ‌bakmayı”‌ ‌acilen‌ ‌bırakmak‌ ‌şart…‌ ‌

 ‌

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.