1. HABERLER

  2. MEDYA

  3. Hükümet gazeteleri panikte
Hükümet gazeteleri panikte

Hükümet gazeteleri panikte

Türkiye ekonomisi uzun süredir tehlike sinyalleri veriyor. Son 10 yılda borçlanma rekor düzeye ulaştı.

A+A-

Kamu hem özel sektörde hem de vatandaşların borç yükü katlandı.

 

Kamunun borcu 41’den 111 milyar dolara çıkarken, vatandaşın borcu 6.3 milyar liradan 333.6 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 3 milyon kişi borcunu ödemediği için kara listeye girdi.

 

Hükümet uzun süredir bu tabloya sessiz kalmıştı. Son olarak başta cep telefonu olmak üzere bazı ürünlerde taksit kısıtlamasıyla toparlanmaya gidilmek istendi. Ancak yetmedi.

 

AKŞAM GAZETESİ: "BU HATALARI YAPMA"

 

Hükümetin kontrolündeki Akşam gazetesi bgün sürmanşetten vatandaşlara "tehlike" uyarısı yaptı. "Günlük hayatta dikkatli tüketimle bilinçli harcamalar yaparak bütçeyi ve hayatınızı kontrol edebilirsiniz." gibi süslü bir cümle ile sunulan haber, aslında hükümetin yaşadığı paniğin fotoğrafıydı.

 

Akşam'ın Business Insider analistlerinin tavsiyelerine dayandırdığı haber şöyle:

 

"- KREDİ İLE YAŞAMAK: Geçimi sürekli kredilerle sağlamak kanser gibi büyüyerek devam etme riski ortaya çıkarıyor. 

 

- KENDİ SINIRINI AŞMAK: Kazanılandan fazla harcama yapmaya neden olan yaşam biçimleri kredi kartı kullanımını artırıyor. 

 

- EV İPOTEĞİ: Büyük harcamalarda kullanılan ev ipoteği, kayıplara yol açıyor. 

 

- EĞİTİM PARASINI HARCAMAYIN: Çocukların geleceği ve okul maliyetleri için ayrılan paraya el atmak gelecek için sıkıntı yaratabilir. 

 

- BİRİKİME GENÇ YAŞTA BAŞLAYIN: Son olarak birikime erken yaşta başlamak ileriki dönemde çok büyük fayda sağlıyor.

 

EMEKLİLİK PRİMLERİNİZİ BOZMAYIN

Analistler, kişilerin zaman zaman ileriki yaşlarda rahat etmek için girdikleri emeklilik fonlarını erken bozdurarak geleceklerinden çaldıklarına işaret etti."

21_1_265_1395710582_8150064.jpg

CEMAAT MEDYASI KARŞI ATAKTA

 

Akşam gazetesinin haberine karşı Cemaat azetesi Bugün'de ise Türkiye'nin içine düştüğü borç batağına dikkat çekildi.

 

İşte o haber:

1896_1_187_1395712413_2602687.jpg

 

Bugün'ün haberi ise şöyle:

 

Yü­k 125 kat art­tı

Ül­ke­de­ki borç se­vi­ye­si­ni de­ğer­len­di­ren CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, son 10 yıl­da borç re­kor­la­rı kı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, AK­P’­nin ken­di is­tik­ra­rı için hal­kı bor­ca mah­kum et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Bu­na gö­re AK­P’­nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lı­nın so­nun­da 2 mil­yar li­ra­nın al­tın­da bu­lu­nan top­lam tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri, ara­dan ge­çen sü­re­de tam 125 kat ar­ta­rak bu yı­lın ocak so­nu iti­ba­riy­le 249.5 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­nin 111 mil­ya­rı­nı ko­nut, 8.4 mil­ya­rı­nı ta­şıt kre­di­le­ri, yak­la­şık 130 mil­ya­rı­nı ise di­ğer kre­di­ler oluş­tu­ru­yor. 2002 so­nun­dan bu ya­na tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri için­de en hız­lı ar­tış yak­la­şık 417 kat­la ko­nut kre­di­le­rin­de ya­şan­dı.

 

Ora­n, bi­rey­sel kre­di kar­tı bor­cun­da­ki ar­tı­şa da dik­kat çek­ti. Bu­na gö­re ay­nı dö­nem­de bi­rey­sel kre­di kar­tı borç­la­rı 4.3 mil­yar li­ra­dan 84.1 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di. Oran, “Böy­le­ce tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri ile bi­rey­sel kre­di kar­tı borç­la­rı­nın top­la­mın­dan olu­şan ha­ne hal­kı top­lam borç yü­kü, AKP dö­ne­min­de 52 kat bü­yü­ye­rek 6.3 mil­yar li­ra­dan 333.6 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı­” de­di.

80 yılı üçe kat­la­dı

AK Par­ti dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’nin dış bor­cu da 3’e kat­lan­dı. Bu­na gö­re 2002 so­nun­da 129.6 mil­yar do­lar olan top­lam dış borç, Ey­lül 2013 ve­ri­le­ri­ne gö­re 373 mil­yar do­lar ola­rak açık­lan­dı. Cum­hu­ri­ye­t’in ilk 80 yı­lın­da olu­şan sto­kun iki ka­tı ka­dar net dış borç­lan­ma­ya gi­dil­di. Ya­ni 80 yı­lın so­nun­da­ki dış borç ba­ki­ye­si, 11 yıl­da üçe kat­lan­dı. 373 mil­yar do­lar­lık dış bor­cun 111.7 mil­yar do­la­rı ka­mu­nun, 5.6 mil­yar do­la­rı Mer­kez Ban­ka­sı­’nın, 255.3 mil­yar do­la­rı ise özel sek­tö­rün. 129,6 mil­yar do­lar­lık bor­cun 64,5 mil­yar do­la­rı ka­mu, 22 mil­yar do­la­rı Mer­kez Ban­ka­sı­’nın ve 43,1 mil­yar do­la­rı ise özel sek­tör bor­cun­dan olu­şu­yor. Dış bor­cun bü­yük bö­lü­mü­nün özel sek­tö­re ait ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la AK­P’­nin so­rum­lu­luk­tan ka­ça­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Umut Oran, “Çün­kü özel sek­tö­rün bor­cu da ül­ke­nin bor­cu­du­r” de­di."

461-untitled-4.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.