1. YAZARLAR

  2. Erkan MACİT

  3. Deccalin Gelişi
Erkan MACİT

Erkan MACİT

Yazarın Tüm Yazıları >

Deccalin Gelişi

A+A-

İnsanlığa yaşatılması hazırlanan yıkım ve kaostan sonra üç dinde de en büyük ortak benzerlik olan second coming  Hz. İsa’nın ikinci geliş kehaneti için sona gelinmek üzere. Çünkü oluşumlar ve proje bu olaya zemin hazırlamıştır. Hz. İsa diye dünyaya tanıtılacak olan sahte Mesih için Blue Beam denemeleri yapılıyor. Bunu 1990’lı yıllarda Yazar Serge Monast yazmıştı. Ve bakıyoruz günümüzde 16 Mart 2015 Peru - 20 Ağustos 2015 ABD hologram görüntüleri yerden 90 km yükseklikte görüntüler gösteriliyor. Ama insanlar bunların ufo olduğuna kanıyor. Deccal Nedir? Decl kökünden türemiş bir sıfat olup çok yalancı, hilekar, aldatıcı manasındadır. Deccal ile alakalı Kur’an’da herhangi bir bilgi yoktur. Deccal ile alakalı faaliyetler hadislerde yer almaktadır. Daha çok Mesih Deccal- Yalancı mesih olarak geçmektedir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki “Şüphesiz 10 alamet ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Nedir Bunlar.. Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında bir yerin batması- Dumanın çıkması- Deccal- Dabbetü-l Arz- Yecüc Mecüc- Güneşin Battığı yerden doğması- Yemenden bir ateşin çıkarak insanları toplanacakları yere haşr etmesi sürmesi. Müslim/ Ebu Davud. Hadislere göre Deccal insan yada insan gibi lanse olarak algılanıyor. Yada bir nevi insan olarak lanse ediliyor. Özellikleri; Olağanüstü güçlere sahip olacak, rüzgar gibi hızlıdır, yağmur yağdırıp bitkileri yeşertecek güçtedir. Yanında su ve ateş bulunacak. Bu sayılan özellikler HAARP teknolojisini anımsatıyor bana. Ne kadar tuhaf değilmi? Tüm bunları HAARP ile yapmak mümkünse Deccali bir insan olarak görmek mantıksız oluyor. Yani bunları yapmak HAARP ile mümkün..! O halde şunuda düşünmek gerek Deccaliyet gelecekse bir figürden bahsetmek ve bu figürü insan olarak beklemek biraz mantıksız gibi, bu bir teknoloji olabilir, yapay zeka ile donanmış bir robot da olabilir. Veyahut tüm üstün teknolojik verileri ve donanımı ile büyük bir bilgisayarda olabilir? Yine Peygamber efendimiz buyuruyor ki “Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini Yalancı Köre karşı uyarmamış olsun. (Tek Göz) Illuminatı simgesi Tek Göz kullanılan masonik semboller. Yani Bu Yeni Dünya Düzeni yaratıcılarının yapmış olduğu fitnelik fesatlıklar, Sion teşkilatlatları dinler ve inançları birbirine düşman etmek ki Dinler yok tek din islam var. Otuz yada yetmiş kadar deccal çıkacağı hadislerde belirtiliyor. Fitne, fesat ve bozgunculuk yapacakları söyleniyor.

Deccalin sembolü ve temsil ettiği özellikler Şer, Bozgunculuk, hurafe, yalancılık… 

Ki Bu Yeni Dünya Düzeni yaratıcıları Küresel elitler Parasal sermayenin uşakları, şeytanın hizmetçileri yani ruhlarını şeytana satanlar bunun amacını inşa ediyorlar ve hazırlıklarını deccaliyet üzerine yapıyorlar. Aslında onların her bozgununa karşı Yüce Allah ta bir lütuf veriyor.! Geçmişten günümüze Bunu Maide suresi 5/54 ayet’den anlayabiliriz. “Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse (burada dininden dönmeyi cihad olarak algılayabiliriz, mücadeleyi bırakmak olarak) Bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allahı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda Cihad Ederler (az önce de belirttiğim gibi Cihad burada mücadele etmek anlamında algılanabilir. Çünkü cihadı savaşmak olarak algılayan insan çok. Cihad savaşmak tank tüfek top alıp vurmak anlamında değil burada Allah hükmünü yaymak islamı yaymak bu yolda mücadele etmek anlamında) Bu yolda hiçbir zaman kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte Bu Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Bazı ilim adamları Maide 5/54 suresini Türklere işaret ettiğini belirtiyor. Şimdi ben burada şöyle düşünüyorum Bu ayet Türk milletini Osmanlı’dan sonra da Türk Devleti’ni işaret ediyor. Bugün Arap dünyasına baktığımız zaman onların cihadı terk ettiğini mücadeleyi bıraktığını apaçık görüyoruz ki tarihte delilleri ile mevcuttur bu arşivlerde de var günümüzde de ayan beyan belli zaten. Birbirleri arasında mezhep bölünmelerine varan hadiseler. Ve Peygamber Efendimiz SAV’in sancağının Yavuz Sultan Selim Han’ın 1516-1518 Mısır’ı fethi ile “Siyah Sancak”ın Osmanlı’ya yani Türklere geçmesi. Şimdi buradan nereye gelicem, Siyah Sancak Türklerde ise, Yani Topkapı Müzesi’nde Kutsal emanetlerde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ise, Bu sancağı dalgalandırmak için Türk olmak gerekiyor. Ne için Mehdi ve Mehdiyet için.. Yani Mehdi bir topluluk da olabilir. Bu topluluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti topluluğu olabilir. Yani Türk Milleti…. Şimdi tekrar mehdiyete değinecek olursak yine Karamanoğulları beyliği tarihte baktığımız zaman ders kitaplarında dahi bizlere Karamanoğullarını sorun çıkaran beylik ve millet olarak okuttular. Ancak kaynaklara baktığımız zaman evet bir çok savaşlarda bulunulmuş. Savaş ta yapılmış. Ama Karamanoğulları beyliği Selçuklu imparatorluğunun yıkılmasından sonra kurulan diğer on yada onbir beylik gibi onlarda mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasi ve dini bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali 'nin Şeyh Edebali kim? (Şeyh Edebali 1206 - 1326 yılları arasında yaşamış dini önder. Aslen Karamanlı’dır. İlk tahsilini memleketinde yapan Edebali, tahsilini Şam’da tamamladı. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslam Hukuku’da ihtisas sahibidir. Hz. Mevlana gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederidir. Zamanının büyük alim ve velilerindendir.) kızı Malhun Hatun ile evlenerek, gücünü artırmış idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karşı genişleme politikasını uygulamıştır. Nereye kadar böyle gidiyor Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Karamanoğulları Balkanlara göç ettiriliyor. Balkanlarda Hüküm sürülsün ve kaynaşma olsun diye. Ve arşivlere baktığımız zamanda Bugünkü Makedonya-Bulgaristan- Yunanistan Balkanlarda Türk Yurdunu oluşturmuşlardır. Allahın lütfuna bakın ki Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Karamanoğulları soyundan Yörük Türklerinden, dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliği’nden Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve bitmesi noktasında Mustafa Kemal’e verilen görev Devlet-i Aliyye’nin ona yüklediği misyon ve kurtuluş Savaşı mücadelesi…! Mustafa Kemal, Samsun’a giderken İngiliz uçaklarına denk gelmesin diye sahil kısmından gitmesi ve Samsun’a ayak basacak iken İngiliz İşgal Kuvvetleri’nin, İngiliz subaya telgraf çekmesi, derhal tutuklanması talebini istemesi ve talep İngiliz subay Mr. Salter ile yerine getirilmek istenirken, yaşanan hadiseler çok önemlidir. İngiliz subay Mr. Salter Mustafa Kemal’i tutuklamaya gider. Fakat sahilde bekleyen bir grup ve halkın da karıştığı bir kalabalık ortam vardır. Mr. Salter Mustafa Kemal’i sahilde tevkif edeyemeceğini düşünür. Bir küçük motora biner yanındaki askerler ile, gemi sahile yanaşmadan motorla gemiye ilerler ve gemiye çıkar ama Mustafa Kemal’i görünce asker selamı verir. Enteresan ki ben buna Yüce Allah’ın lütfudur diyorum. “Ben ve Askerlerim emrinizdeyim” der. Bu çok enteresan bir olaydır. Emekli Türk Pilotu Kemal İNTEPE 1941’de İngiliz subay Mr. Salterin anlattıkları diye bir hatırat yazısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri dergisinde bu olayı yazmış ve paylaşmıştır. Osmanlı Devleti hasta adam ve hasta adamı öldürmek istiyorlar. Fakat bir muazzam sistem içerisinde öyle biri çıkıyor ki yine devlet kurmamız ona nasip oluyor. Yüce Allah öyle bir topluluk getirmiş ki Onlar Allah’ı seviyor Allah’ta onları seviyor. Onlar Allah yolunda mücadele etmekten kaçınmazlar. Güçlüdürler müminlere karşı yumuşak keferelere karşı sert ve onurlu duruş sergilerler. Türk milleti Allah’ın üzerlerine kutsaliyet yüklediği bir milletdir. Misyonu vardır……

Buraya DİKKAT!
 

Evet misyonu var.!!


Bugün COVİT19 virüsü dünya gündemine oturmuşken bu virüs ile nelerin değişeceğini hep beraber göreceğiz. Mutasyona uğratılan mutasyondan çıkan neyse her ne şekilde olursa olsun.


Yeni Dünya Düzeni dedikleri algıya biz YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ dedik.!!
bunu bir kenara not alın.


devam.

Şimdi Deccal hadisesine sonlarına gelelim başka konuya geçeriz diye düşünürken Deccal ile ilgili birkaç satır daha yazayım dedim. Hadisler de Deccal’in Tek gözü vardır der. 

Sahih i  Müslim hadislerde belirtildiğine göre deccalin tek gözü vardır. Masonik yapılanma ve teşkilatlarda karşımıza hep tek göz çıkıyor zaten. Illuminati sembolleri üçgen ve tek göz . Dünya da fitne ve fesatlık çıkaran teşkilatlar hep bunlarda Masonik yapılanmalar, Illuminati, sion teşkilatları vs. Tüm bu oluşumlarda bakarsanız tek göz sembollleri ile dolu olduğunu göreceksiniz zaten. Aslında hadise şu Hristıyan dünyası Yahudiler, evanjelistler yeryüzünde fitne fesadın çıkarılması için her türlü planlarını yapıyorlar. (Şeytanın ve avaneleri) Yani inkarcılar. Çünkü Para ve güce hakimseniz heryere kapı açarsınız, ve size para ile hükmediyorlarsa heryerden darbe yersiniz, Şeytaniyet ve ona hizmet eden Küresel elitler paranın gücünü kullanarak bu emrine aldığı avaneleri köle gibi kullanıyor. Zaten onlar ile (Avaneler hizmetçi aileler) planlarını uyguluyorlar.

Al-i İmran suresi 3/52 “İsa onların inkarlarını hissedince “Allah yolunda yardımcılarım kim? Dedi Havariler Allah yolunda yardımcılar biziz Allah’a iman ettik. Şahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarız.” Ayetin muhteşemliğine bakın..


YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ ama bizim istediğimiz gibi....!

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.