Erkan MACİT

Erkan MACİT

Pentagon korkuyor ama ABD yapıyor: Hain planlar

Pentagon korkuyor ama ABD yapıyor: Hain planlar

'Suggestology' , Suggestopedia (telkin yöntemi), Bulgar psikoterapist Georgi Lozanov tarafından geliştirilen bir öğretim yöntemidir…

Raporda, komünist ülkeler tarafından öneri bilimsel çalışması olarak tanımlanan yeni bir “oloji” olarak tanımlanan öneri biliminin, insanların “insan zihninin bilinmeyen rezervlerini, güçlerini ve yeteneklerini” kullanmasına izin vermesi gerekiyordu. 

Rapor, ''bazı alanlarda parapsikoloji ile örtüşüyor''.

 

partc.JPG

 

Rapora göre, “öneribilim hipnoz değil. Bu şartlandırma yöntemi ile birey daima uyanık durumdadır.”

 

u-005.JPGoo-007.JPG

Kısacası; “Duygusal dünyayı ve entelektüel faaliyetleri, öğrencinin bütün kişiliğini doğrudan etkilemek… 

Bilgiyi daha hızlı ezberlemek ve özümsemek için kapasiteyi önemli ölçüde yükseltmek için şartlar yaratır.”

Ne kadar hızlı? “Beş ila elli kat daha hızlı.”

Aslında CIA bu yöntemi, sorgulamalarda kullanmayı amaçlıyordu.

1953 yılında ilkkez MK-Ultra  kod adı ile yapılan çalışmaların CIA tarafından 1995 yılında halka açılmasıyla ortaya çıkıyor bu olaylar. Ve ondan sonrası tam bir muamma Kişilere deney vari yapılan zihin kontrolleri, intihar vakaları, cinayetler ve kayıtlara geçen bir sürü  ilginç vaka. Bugün bile halen kontrolünün çok ileri seviyede deneysel yönden uygulandığını biliyoruz. 

Allen Dulles yönetiminde başlayan program CIA’in gizli zihin kontrol programı olarak yürütülmekteydi. 

Bu programın ana amacı Soğuk Savaş döneminde ele geçirilen Sovyet casuslarını sorgulayabilmekti. Asıl amaç buydu aslında. Sonradan amaç kendini aştı.

Beynin keşfedilememiş potansiyel gücü üstüne çalışmalar yapan uzmanlar insan beyninin dünya için en tehlikeli silah olabileceğini keşfettiklerinde tarih 1950’lerdi. En azından kayıtlı tarih öyleydi. 

Edison’a elektik keşfini armağan eden Nikola Tesla benzer çalışmaları çok daha önceleri yapmış, ancak tamamlayamadan çalışmaları kaçırılmıştı.
Onun çalışmalarının temeli radyo frekans dalgalarına dayanıyordu. 

İnsan beyni de bir çeşit radyo frekans dalgası yaydığı için ve bu dalgaları yayan cihazlar uzaktan kontrol edilebildiğine göre nedeni nsan beyni kontrol edilemezdi ki?

İşte bu ve benzeri sorular arttıkça, yasal olmasa da kendisine CIA bünyesinde gizli bir çalışma ortamı buldu. 

Yasal olmamasının en önemli nedeni ise insanların üzerinde izinleri olmadan çalışmalar yapılmasıydı. Ve İnsanların izni olmadan da yaptı.

Günümüzde Tv, sosyal medya,cep telefonları adeta birer kitle imha silahı oldu farkında değiliz. Algıları yönetebiliyor duruma geldiler ve bunu göremiyoruz. Çünkü görmemiz istenmiyor. 

“Bu tür silahları ilk üreten devletin eşsiz bir üstünlük sağlayacağı tamamen açık.” - Binbaşı Çernişev, (Rus Ordusu)

1998 Yılında TIMOTHY L. THOMAS yayınladığı bir makalede, aslında bilim kurgu filmleri gibi görünen çalışmaların gerçek olduğunu anlatmaktaydı.

İnsan vücudu, tıpkı bir bilgisayar gibi, sayısız veri işlemcisini içerir.
Bunlar, beynin, kalbin ve periferik sinir sisteminin kimyasal-elektriksel aktivitesini, beynin korteks bölgesinden vücudumuzun diğer kısımlarına gönderilen sinyalleri, iç kulaktaki minik saç hücrelerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 

Bu, işitsel sinyalleri ve görsel aktiviteyi işleyen göze gelen ışığa duyarlı retina ve korneayı işlemden geçirir. 

İnsan vücudunun bu veri işlemcilerinin manipüle edilebildiği veya zayıflayabildiği bir dönemin eşiğindeyiz.

Vücudun veri işleme kabiliyetine yönelik planlanmamış saldırı örnekleri iyi belgelenmiştir. 

Strobe ışıklarının epileptik nöbetlere neden olduğu bilinmektedir. 
Çok uzun zaman önce Japonya'da televizyon izleyen çocuklar, bazılarında nöbetlere neden olan ve diğerlerini çok hasta eden nabız atan ışıklara maruz kaldılar.

Vücudun dost ve hedefleme karşıt veri işleme yeteneklerini savunmak, ABD'nin bilgi savaş teorisine yaklaşımında, sistem veri işlemeye yoğun olarak yönlendirilen ve savaş alanında bilgi baskınlığı elde etmek için tasarlanan bir teoridir. 

Ya da açık, sınıflandırılmamış basında yer alan bilgilerden ortaya çıkar.
Bu ABD'deki eksiklik ciddi olabilir, çünkü bedenin veri işleme sistemlerini değiştirme yetenekleri zaten mevcuttur. 

US News and World Report’un son baskısı bu “harika silahların” (akustik, mikrodalgalar, lazerler) birçoğunu vurguladı ve bilim insanlarının “insan davranışını etkileyebilecek dalga boyları için elektromanyetik ve sonik spektrumları aradıklarını” belirtti.

Bu makale, Rus ve uluslararası insanın psiko-fiziksel durumunu ve karar alma süreçlerini VHF-jeneratörleri, "sessiz kasetler" ve diğer teknolojiler kullanarak kontrol etme girişimlerini ele aldı.

Sübliminal mesajları vermek veya vücudun psikolojik ve veri işleme yeteneklerini değiştirmek için tasarlanan cihazlara dayanan tamamen yeni bir silah cephanesi, bireylerin iş görmemesi için kullanılabilir. 

Bu silahlar ruhu kontrol etmeyi veya değiştirmeyi ya da insan organizmasının çeşitli duyusal ve veri işleme sistemlerine saldırmayı amaçlamaktadır. Her iki durumda da amaç, vücudu normalde dengede tutan sinyalleri karıştırmak veya yok etmektir.

Bilgi Savaşı Kuramı ve İnsanların Veri İşleme Elemanı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak bir bilgi savaşı anlayışı, öncelikle bilgisayarları, uyduları ve askeri teçhizat gibi donanım sistemlerinin çeşitli biçimlerde veri işleyen yeteneklerine odaklanmaktadır. 

9 Aralık 1996 tarihli S-3600.1 sayılı Savunma Bakanlığı Direktifine göre, bilgi savaşı "kriz veya çatışma sırasında yürütülen belirli bir rakip veya rakip için belirli hedeflere ulaşmak veya teşvik etmek için yürütülen bir bilgi operasyonu" olarak tanımlanmaktadır. 

Bir bilgi operasyonu, "kendi bilgi ve bilgi sistemlerini savunurken, olumsuz bilgi ve bilgi sistemlerini etkilemek için gerçekleştirilen eylemler" ile aynı yönergede tanımlanmaktadır.

Bu "bilgi sistemleri" ABD silahlı kuvvetlerinin ve diğer ülkelerin modernleşme çabalarının merkezinde yer almaktadır. ve kendilerini donanım, yazılım, iletişim yetenekleri ve yüksek eğitimli bireyler olarak gösterirler.
 Son zamanlarda, ABD Ordusu bu sistemleri simüle edilmiş savaş koşulları altında test eden sahte bir savaş gerçekleştirdi.

ABD Ordusu Saha El Kitabı 101-5-1, Operasyonel Terimler ve Grafikler (30 Eylül 1997’de yayımlandı), bilgi savaşını “bir saldırganın bilgilerini, bilgi temelli işlemlerini ve bilgi sistemlerini etkilerken, bir kişinin kendi bilgilerini, bilgi işlemlerini ve bilgi sistemlerini savunurken bilgi üstünlüğünü elde etmek için atılan eylemler” olarak tanımlamaktadır. 

Aynı kılavuz, bilgi işlemlerini "askeri bilgi ortamındaki dost askeri güçlerin tüm askeri operasyonlar arasında bir avantaj sağlamak için bilgi toplama, işleme ve bilgi edinme yeteneklerini mümkün kılan, geliştiren ve koruyan sürekli askeri operasyon" olarak tanımlamaktadır. 
Bilgi işlemleri arasında Küresel Bilgi Ortamı ile etkileşime girme ve rakiplerin bilgi ve karar yeteneklerini kullanma veya reddetme yer almaktadır.

Bilgi savaşı araştırmasına bu "sistemler" yaklaşımı, bir rakibin operasyonel veya stratejik avantaj sağlamak için verileri (bilgileri) koruyan fiziksel savunmasına nüfuz etmek için bilgi olarak adlandırılan verilerin kullanımını vurgular. 
Bir bireyin mantık veya rasyonel düşüncesinin dezenformasyon veya aldatma yoluyla altüst edilebileceği durumlar dışında, bu egemenlik arayışında insan vücudunun bir bilgi veya veri işlemcisi olarak rolünü görmezden gelme eğilimindedir.

Sonuç olarak, donanım sistemlerinde yaptığımız gibi zihin ve vücudu güvenlik duvarı ile korumaya çok az dikkat çekilmektedir.

Bunu yapmak için herhangi bir teknik de tanımlanmamıştır. 

Bununla birlikte, vücut sadece aldatılmak, manipüle edilmek veya yanlış biçimlendirilmekle kalmayıp aynı zamanda başka herhangi bir veri işleme sistemi gibi kapatılma veya tahrip olma yeteneğine de sahiptir.

”Yazar, Pentagon’un İnternet’i daha önce emanet edilen görevlerin çoğunu yerine getirecek olan sempatizanları listelemek için ABD sınırları dışında yapılan özel operasyonlar sırasında “psikolojik etkileri güçlendirmek için” kullanmak istediğini ileri sürdü.’

Moskova'daki Baumann Teknik Enstitüsü'nden Rus Dr. Victor Solntsev dünyaya bilgisayar operatörü arayüzünün potansiyel tehlikelerini ortaya koymaya çalışan genç, iyi niyetli bir araştırmacıdır. 

Bir enstitü ve akademiler ağı tarafından desteklenen Solntsev, bazı ilginç konseptler üretti. 

İnsanın sadece bir organizma veya kapalı bir sistem yerine açık bir sistem olarak görülmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. 

Açık bir sistem olarak, insan bilgi akışı ve iletişim ortamı yoluyla çevresi ile iletişim kurar. 

Elektromanyetik yoluyla kişinin fiziksel ortamı, yerçekimi, akustik veya diğer etkiler Solntsev'in görüşüne göre bir organizmanın psiko-fizyolojik durumunda bir değişikliğe neden olabilir. 

Bu tür bir değişiklik, bir bilgisayar operatörünün zihinsel durumunu ve bilincini doğrudan etkileyebilir. 

Bu, geleneksel anlamda elektronik savaş veya bilgi savaşı değildir. 

Örneğin, operatörü zayıflatan akustiği yaymak için enerji çıkışını kullanarak bir silah haline getirilmiş bir bilgisayarı kapsayabilir. 

Ayrıca, aşağıda belirtildiği gibi, insanın “açık sistemine” yönelik fütüristik silahları da kapsayabilir. 

Bu tür bir değişiklik, bir bilgisayar operatörünün zihinsel durumunu ve bilincini doğrudan etkileyebilir.

Solntsev ayrıca, bir kişi ile dış gerçeklik arasında yoğun bir kalkan oluşturan "bilgi gürültüsü" sorununu da inceledi. 

Bu gürültü sinyaller, mesajlar, görüntüler veya diğer bilgi öğeleri şeklinde kendini gösterebilir. 

Bu gürültünün asıl hedefi, bir insan veya bir grup insanın bilinci olacaktır. 

Davranış değişikliği, bilgi gürültüsünün bir amacı olabilir; bir diğeri, bir bireyin zihinsel kapasitesini, herhangi bir uyarana tepki vermeyecek şekilde yükseltmek olabilir. 

Solntsev, bir kişinin ruhunun tüm seviyelerinin (bilinçaltı, bilinçli ve "süper bilinçli") istikrarsızlaştırma için potansiyel hedefler olduğu sonucuna varır.
Solntsev'e göre, bir insanın ruhunu etkileyebilecek bir bilgisayar virüsü, Rus Virüsü 666'dır. Kendisini, bilgisayar operatörlerini bir transa sokan iddia ettiği bir renk kombinasyonu ürettiği görsel bir görüntünün her 25. karesinde gösterir. 

Yeni desenin bilinçaltı algısı nihayetinde kalbin aritmisine neden olur. 

Sadece Solntsev değil, diğer Rus bilgisayar uzmanları da bu "25. çerçeve etkisi" ve bilgisayar kullanıcılarının algılarını ustaca yönetme kabiliyetinden açıkça bahsediyor. 
Bu tekniğin amacı, izleyicinin bilinçaltına bir düşünce enjekte etmektir.

Birleşik Devletler tarafından insan organizmasının bilgi işlem kabiliyetini bozma potansiyeline sahip hangi teknolojiler incelendi? 

ABD Haber ve Dünya Raporunun 7 Temmuz 1997 tarihli sayısında, birçoğu, diğer şeylerin yanı sıra, insanların içini titretmek, onları şaşırtmak veya mide bulandırmak, uyumaya sokmak, ısıtmak veya şok dalgasına maruz bırakmak için tasarladıklarını açıkladı. Ondan sonrada bir daha açıklama yapılmadı. 

Fakat bugün insan üzerinde yapılan bu deneme ve deneylerin insan sağlığı  açısından  çok kötü durumlara yol açtığını diğer yabancı kaynaklar açıklamış durumda. ABD neyi kadar gizlemeye çalışsa da her şey ortada.

Covit 19 dan tutunda  geçmişte  tüm insanlığa bela olmuş ve insanları bir şekilde yola getirmenin amacıyla planlanmış  projeler... 

Depremler, virüsler, hacker vari planlar , bilişim tuzakları, doğal olmayan felaketler zinciri...

dahası ..??

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum
Erkan MACİT Arşivi